ОДРЖАНА ВАНДРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА

Дана 12.04.2019. године у Хотелу „Јуниор“ на Копаонику одржана је вандредна седница скупштине Синдиката запослених у социјалној заштити. Седници је присуствовало укупно 90 делегата који су разматрали Извештај о раду председнице синдиката.

Након дискусије и тајног гласања резултатом 54 ЗА, 33 ПРОТИВ и 3 УЗДРЖАНА  усвојен је извештај о раду председнице синдиката.  Имајући у виду чињеницу да је вандредна седница скупштине одржана у складу са чланом 48. Статута синдиката с обзиром да извештај о раду председнице синдиката претходно није био усвојен на седници Републичког одбора одржане дана 15.03.2019. године, усвајањем извештаја о раду од стране скупштине престао је мандат свим члановима РО.

Наредна изборна седница скупштине биће одржана најкасније у року од 30 дана. Све синдикалне организације биће благовремено обавештене о роковима и даљим корацима у кандидовању чланова синдиката за избор за чланове Републичког одбора.

СИНДИКАТ изјавио Жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г

У спору по тужби тужиоца Срете Рауковића за поништај одлука изборне скупштине Синдиката са седнице одржане дана 17.03.2017. г у Врбасу донета је првостепена пресуда у корист тужиоца па су поништене одлуке о избору председника синдиката, НО, Статутарне комисије и чланова пододбора РО као незаконите.

Пресуда 3. П1-3172018 од дана 01.02.2019.г

Синдикат запослених у социјалној заштити дана 21.03.2019.године у законском року изјавио је жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г.

Жалба на пресуду П1-3172018 од дана 01.02.2019.г 

С обзиром да је наведена пресуда изазвала велику пажњу свих у синдикату и бојазан шта и како даље подсећамо да се ради о првостепеној пресуди, да је поступак по жалби тек кренуо и да се чека став Апелационог суда. Из навода саме жалбе, а и из саме пресуде можете видети о каквој пресуди се ради, на чему је заснована и пре свега о каквом тужбеном захтеву тужиоца.  Из тог разлога верујемо да ће став Апелационог суда бити у корист Синдиката и да ће другостепени суд уважити захтеве Синдиката из жалбе.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА СИНДИКАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРЕСИНД“ Д.О.О, 31315 Златибор, Водица бб

На 4. седници Председништва Синдика запослених у социјалној заштити Републике Србије, а у функцији скупштине синдикалног предузећа „ПРЕСИНД“ Д.О.О одржане дана 18.02.2019. године донета је ОДЛУКА о расписивању Конкурса за избор директора синдикалног предузећа Пресинд.

Услови за избор и потребна документација за конкурисање дефинисани су одлуком и текстом конкурса. Рок за подношење пријава по конкурсу је 04.04.2019. године. Пријаве се подносе на адресу Синдиката ул. Пожешка бр. 41, Београд.

Конкурс је дана 20.03.2019. године објављен и у периодичном издању часописа „Послови“ Националне службе за запошљавање (страна 15).

Текст конкурса из „Послова“.

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА

На XIII.  седници  Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, поступајући по предлогу Председништва синдиката  и предлогу пододбора запослених у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионере, донео је одлуку о организовању ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА одржаће се у трајању од 1 сат дана 25.03.2019. године почевши од 11ч55 минута закључно са 12ч55мин.

Штрајк упозорења се организује у циљу испуњења следећих захтева:  1. Хитно давање сагласности за запошљавање и попуњавање упражњених радних места до максималног броја запослених односно хитно запошљавања недостајућег броја запослених у систему социјалне заштите  2. Наставак исплате накнада за „пасивно дежурство“ и редовна исплата ових накнада убудуће уз редовна примања, 3. Хитно отпочињање преговора и закључење новог посебног колективног уговора који су према наводима министарства окончани са другим синдикатом, али до данашњег дана посебни колективни уговор није потписан,  4. Изједначавање статуса здравствених радника запослених у систему социјалне заштите са запосленима у систему здравства, Усклађивање и измене и допуне каталога радних места.

УПУЋЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу одлуке Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије донете на седници одржане дана 18.02.2019.године, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућено је ПРОТЕСТНО ПИСМО поводом актуелних проблема у систему социјалне заштите.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

 

 

ВЛАДА РС ИЗВРШИЛА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦ. ЗАШТИТЕ

Влада Републике Србије новим Закључком 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године извршила је исправку раније донетог закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019.  године којим су утврђене основице за обрачун и исплату плата запосленима, а којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.  На основу исправљеног закључка основица за обрачун зарада за запослене у систему социјалне заштите износи 3.070,91 динара без обзира да ли се ради о запосленима у установама које оснива Република Србија или се ради о установама социјалне заштите које оснива локална самоуправа. Овом исправком одредбе Закључка усклађене су са одредбама члана 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) у коме је одређено да се плате запослених у „установама социјалне заштите“ увећавају за 9 %, а да се повећање врши почев од плата за месец јануар 2019. године.

 

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 16.01.2019. године закључком Владе Рс 05 бр. 121-164/2019  утврђене су основице за обрачун и исплату плата запосленима  којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.

Поводом донетог Закључка иницијативом за измену или доношење новог Закључка  реаговао је и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије. Иницијатива је упућена Влади РС – Председници Владе РС, Министру финансија и Генералном секретаријату Владе РС. Спорним Закључком прекршене су одредбе чл. 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) утврђујући мању основицу за обрачун плата и исплату плата запосленима у социјалној заштити чије плате финансира локална самоуправа којом су ови запослени стављени у изузетно неповољан положај. У погледу плата здравствених радника у установама социјалне заштите иницијативом је захтевано и то да се Закључком Владе РС предвиди на једнак начин обрачун плата као и за запослене у здравственим установама и да се предвиди повећање од 10 % за лекаре односно 12% за медицинске техничаре.

Комплетан текст иницијативе можете преузети овде:

 

 

УТВРЂЕНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

драги чланови,

Завршавајући једну тешку годину за наш синдикат, желим свима вама и онима који су Вам драги и блиски, да честитам нову годину и предстојеће божићне празнике и да вам пожелим пуно здравља, среће и успеха!

Као својеврсни новогодишњи поклон нашем Синдикату, са великим задовољством желим да вас обавестим да је наш синдикат постао РЕПРЕЗЕНТАТИВАН. Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 110-00-489/2015-02 од дана 28.12.2018. године утврђена је репрезентативности нашег синдиката.

 

И у нареднoj години настављамо са деловањем у правцу стварања нормалних услова за рад и поправљања положаја запослених у социјалној заштити као и правној заштити права запослених која су до сада прекршена.

Срећна вам свима нова 2019. година!

Председник синдиката

Мирјана Вељовић