1 2 3 4

Aktivnosti


14.04.2014.


Obaveštenja o Susretima Bečiċi 2014.


Organizacija i uslovi učešċa.


Obaveštenja za direktore.


Prijava za Susrete 2014. Bečiċi


Uputstvo ustanovama za susrete Bečiċi 2014.27.11.2013.


Presuda u korist Verice Grbic ko ju je zastupao pravni tim Sindikata


Preuzmite presudu.14.11.2013.


Sindikalnim organizacijama: Obaveštenje


U vezi nacrta novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je prosleđen sindikalnim organizacijama molimo Vas da sve vaše predloge, primedbe i sugestije na isti dostavljate Stručnoj službi Sindikata koja će iste proslediti Radnoj grupi KSS.


Sve predloge, primedbe i sugestije Radna grupa će objediniti i dostaviti Poslaničkim klubovima i resornom Ministarstvu.


Imajući u vidu važnost navedenog zakona molimo Vas da se u ovu raspravu sto hitnije uključite.


Nacrt novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Radu.


14.11.2013.


Odluka o isključenju sindikalne organizacije


Odluka o isključenju.


PRESUDA u korist Sindikata u predmetu sa Sindikalnom org. Male Pcelice.


14.11.2013.


Presude u sporovima zaposlenih koje je zastupao sindikat


Presuda: Stara Moravica predmet 1.


Presuda: Stara Moravica predmet 2.


Presuda: Stara Moravica predmet 3.


Presuda: Stara Moravica predmet 4.