О нама

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије је добровољна, самостална, нестраначка и интересна организација запослених у делатности социјалне заштите на територији Републике Србије, учлањених у синдикалне организације у Установама и у другим организационим облицима основаним за пружање услуга социјалне заштите.

Контакти

 • Мирјана Вељовић, тел. 062/801-37-59, председница Синдиката
 • Бојан Стојадиновић, тел. 065/372-58-14, сарадник за финансијске послове
 • Драган Смоловић, тел. 065/372-57-80, технички секретар
 • Миодраг Мандић, председник Статутарне комисије
 • Андрија Симовић, председник Надзорног одбора
 • Цвета Трифуновић, тел. 065/372-57-75, председница Женске мреже КСС
 • Душан Марић, тел. 065/327-57-78, директор „Пресинд“ д.о.о. (Одмаралиште „Боем“, Златибор)
 • Сузана Јовановић,  председница Пододбора центара за социјални рад
 • Александра Такач, тел. 065/372-57-81, председница Пододбора центара за породични смештај и усвојење
 • Веселин Мујовић, председник Пододбора запослених у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионере
 • Слађана Ђурић, председница Пододбора запослених у установама за смештај лица ометених у развоју и душевно оболела лица
 • Горан Стојановић, тел. 065/372-57-82, председник Пододбора запослених у установама за децу и омладину и заводима за васпитање деце и омладине