О нама

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије је добровољна, самостална, нестраначка и интересна организација запослених у делатности социјалне заштите на територији Републике Србије, учлањених у синдикалне организације у Установама и у другим организационим облицима основаним за пружање услуга социјалне заштите.

Контакти

  • Мирјана Вељовић, тел. 064/8275-330, председница Синдиката,
  • Бојан Стојадиновић, тел. 064/8275-333, сарадник за финансијске послове
  • Игор Мандић, тел. 064/8275-345, председник Статутарне комисије
  • Андрија Симовић, тел. 064/8275-346, председник Надзорног одбора
  • Душан Марић, тел. 064/8275-331, директор синдикалног предузећа  „Пресинд“ д.о.о. ( синдикално одмаралиште „Боем“, Златибор)