Правни тим

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије је формирао тим који ће заступати чланове Синдиката у споровима о правима и обавезама из радног односа и другим споровима, сем у поступцима кривице као и за пружање правне помоћи истима.

У тим правника су именовани:

  1. Веселин Мујовић из Крагујевца, Дипломирани правник
  2. Ивана Шибалић из Београда, Дипломирани правник
  3. Драган Мирковић из Ваљева, Дипломирани правник
  4. Драган Младеновић из Бујановца, Дипломирани правник
  5. Јелена Божић из Ирига, Дипломиорани правник
  6. Александар Жвиждак, Дипломирани правник
  7. Биљана Вукојчић из Косовске Митровице, Дипломирани правник
  8. Раде Обрадовићиз Куле, Дипломирани правник

Чланови Синдиката којима је потребна правна помоћ тима синдиката потребно је да доставе свој предмет на имејл адресу sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs или поштом на адресу Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, Пожешка 41, 11030 Београд. За све додатне информације контактирати секретара синдиката на телефон 065/3725-772 или стручну службу синдиката на телефон 011/3572-702