Организација

Органи Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије

 

Републички одбор
» Мирјана Вељовић, председница Синдиката – 064/8275-330
» Маја Кресојевић -064/8275-388
» Драган Младеновић – 064/8275-334
»  Игор Докнић – 064/8275-347
» Маријан Јанковић – 064/8275-348
» Бранкица Стефановић – 064/8275-349
» Мирослав Марковић – 064/8275-350
» Владан Мишић – 064/8275-351
» Гордана Михаиловић – 064/8275-352
» Сузана Јовановић,председник Пододбора – 064/8275-340
» Весна Миловановић – 064/8275-353
» Веселин Мујовић, председник Пододбора – 064/8275-343
» Ружица Балтић – 064/8275-355
» Дејан Павков – 064/8275-356
» Александар Терзић – 064/8275-357
» Ана Милијић – 064/8275-358
» Зорица Марјански – 064/8275-359
» Драган Аврамовић – 064/8275-360
» Каталин Коморани – 064/8275-362
» Нада Фаркаш – 064/8275-363
» Стеван Радовановић – 064/8275-364
» Елизабета Бошкић – 064/8275-365
» Станојко  Цветковић – 064/8275-366
» Снежана Тошић – 064/8275-367
» Дејан Ђорђевић – 064/8275-368
» Енес Чоловић – 064/8275-369
» Слађана Ђурић – председник Пододбора – 064/8275-341
» Цвета Трифуновић  – 064/8275-371
» Саша Јовић – 064/8275-389
» Горан Стаменовић – 064/8275-372
» Александар Николић – 064/8275-373
» Миљан Вучковић – 064/8275-374
» Божидар Симић – 064/8275-375
» Горан Станковић – 064/8275-376
» Весна Милетић – 064/8275-377
» Драган Ценић – 064/8275-378
» Горан Стојановић-председник Пододбора  – 064/8275-342
» Мелинда Мандић – 064/8275-380

» Александра Такач – 064/8275-344

» Зоран Петковић – 064/8275-381

» Душан Стамeнковић – 064/8275-382

» Снежана Тасић – 064/8275-354

Председништво
» Мирјана Вељовић – 064/8275-330
» Сузана Јовановић – 064/8275-340
» Веселин Мујовић – 064/8275-343
» Слађана Ђурић – 064/8275-341
» Горан Стојановић – 064/8275-342
» Александра Такач – 064/8275-344
» Љубица Недељковић – 064/8275-337
» Ивица Марјановић  – 064/8275-335
» Јанко Дубљевић – 064/8275-338
» Никола Лазаревић – 064/8275-336
» Живко Паскоски – 064/8275-339

Председница Синдиката
» Мирјана Вељовић -064/8275-330

Надзорни Одбор
» Станислава Вулић  – 064/8275-384
» Андрија Симовић, председник – 064/8275-346
» Лелица Булутић – 064/8275-346
» Зорица Станковић – 064/8275-386

» Александар Шкатарић – 064/8275-387

Статутарна Комисија
» Драган Јовановић, председник – 064/8275-345

» Словенка Радисављевић – 064/8275-379

» Сања Каравелић – 064/8275-370

» Љиљана Симeтић Бајић – 064/8275-361

» Милош Стевановић – 064/8275-383

Председници Пододбора
» Сузана Јовановић (Председник пододбора запослених у центрима за социјални рад) 064/ 8275-340
» Слађана Ђурић (Председник пододбора установа за смештај лица ометених у развоју и душевно оболелих) 064/8275-341
» Веселин Мујовић (Председник подобора запослених у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионере) 064/8275-343
» Горан Стојановић (Председник подобора запослених у установама за децу и омладину и заводима за васпитање деце и омладине) 064/8275-342

» Александра Такач (Председник пододбора центара за  породични смештај и усвојење и ванинституционалне заштите)

Повереници
» Јанко Дубљевић (Регион Београд) – 064/8275-338
» Љубица Недељковић (Регион Косово и Метохија) 064/8275-337
» Живко Паскоски (Регион Војводине) 064/8275-339
» Ивица Марјановић (Регион централне и западне Србије) 064/8275-335
» Никола Лазаревић (Регион јужне и источне Србије) 064/8275-336

Пресинд д.о.о.
Синдикално одмаралиште „Боем“ Златибор
» Душан Марић (директор) 064/8275-331

Стручна Служба
» Бојан Стојадиновић (сарадник за финансијске послове) 064/8275-333