УПУЋЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу одлуке Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије донете на седници одржане дана 18.02.2019.године, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућено је ПРОТЕСТНО ПИСМО поводом актуелних проблема у систему социјалне заштите.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

 

 

ВЛАДА РС ИЗВРШИЛА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦ. ЗАШТИТЕ

Влада Републике Србије новим Закључком 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године извршила је исправку раније донетог закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019.  године којим су утврђене основице за обрачун и исплату плата запосленима, а којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.  На основу исправљеног закључка основица за обрачун зарада за запослене у систему социјалне заштите износи 3.070,91 динара без обзира да ли се ради о запосленима у установама које оснива Република Србија или се ради о установама социјалне заштите које оснива локална самоуправа. Овом исправком одредбе Закључка усклађене су са одредбама члана 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) у коме је одређено да се плате запослених у „установама социјалне заштите“ увећавају за 9 %, а да се повећање врши почев од плата за месец јануар 2019. године.

 

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 16.01.2019. године закључком Владе Рс 05 бр. 121-164/2019  утврђене су основице за обрачун и исплату плата запосленима  којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.

Поводом донетог Закључка иницијативом за измену или доношење новог Закључка  реаговао је и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије. Иницијатива је упућена Влади РС – Председници Владе РС, Министру финансија и Генералном секретаријату Владе РС. Спорним Закључком прекршене су одредбе чл. 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) утврђујући мању основицу за обрачун плата и исплату плата запосленима у социјалној заштити чије плате финансира локална самоуправа којом су ови запослени стављени у изузетно неповољан положај. У погледу плата здравствених радника у установама социјалне заштите иницијативом је захтевано и то да се Закључком Владе РС предвиди на једнак начин обрачун плата као и за запослене у здравственим установама и да се предвиди повећање од 10 % за лекаре односно 12% за медицинске техничаре.

Комплетан текст иницијативе можете преузети овде:

 

 

УТВРЂЕНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

драги чланови,

Завршавајући једну тешку годину за наш синдикат, желим свима вама и онима који су Вам драги и блиски, да честитам нову годину и предстојеће божићне празнике и да вам пожелим пуно здравља, среће и успеха!

Као својеврсни новогодишњи поклон нашем Синдикату, са великим задовољством желим да вас обавестим да је наш синдикат постао РЕПРЕЗЕНТАТИВАН. Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 110-00-489/2015-02 од дана 28.12.2018. године утврђена је репрезентативности нашег синдиката.

 

И у нареднoj години настављамо са деловањем у правцу стварања нормалних услова за рад и поправљања положаја запослених у социјалној заштити као и правној заштити права запослених која су до сада прекршена.

Срећна вам свима нова 2019. година!

Председник синдиката

Мирјана Вељовић

ПОЗИВ на тродневни СЕМИНАР на Копаонику

У периоду од 29. 11 – 01.12. 2018. године на Копаонику у Хотелу „Олга Дедијер“ биће одржан семинар који у партнерству организују Републички синдикат запослених у социјалној заштити и Заједница синдиката Србије.

Основна идеја семинара је да сви заједно размотримо спорна питања која су се јавила усвајањем Каталога радних места, питања примене Закона о запосленима у јавним службама, питања платних група и разреда и актуелних предлога платних разреда који се односе на наш систем те да радимо и на едукацији чланства у вези синдикалног деловања и свим другим питањима за које учесници покажу интересовање. Овом приликом апелујем на председнике свих синдикалних организација да се одазовемо у што већем броју, да се чланство максимално анимира ради учешћа на семинару као и послодавци и сви запослени у социјалној заштити јер се ради о питањима која су важна за све нас и цео систем социјалне заштите.

Семинар је категорисан од стране Коморе социјалне заштите и стручни радиници који узму учешће на семинару добиће 5 бодова значајних за обнову лиценце.  

Податке о начину пријављивања, месту одржавања, ценама смештаја и осталим информацијама можете видети у понуди у прилогу текста.  Број места је ограничен.

За све додатне информације контакт особа у синдикату је председник синдиката Мирјана Вељовић, емаил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs, фиксни телефон 011/3572-702 , мобилни телефон 064/ 8275 – 330.

 

 

Одржан састанак представника Синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић

Дана 07.11.2018. године одржан је састанак представника синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић.  Испред Синдиката на састанку су  учествовали: Мирјана Вељовић-председница Синдиката, Веселин Мујовић-председник пододбора ГЦ и домова за старе, Горан Стојановић-председник пододбора домова за децу и завода за васпитање деце и омладине, Александра Такач-председник пододбора за ЦПСУ и ванинституционалну заштиту и Стефан Јевтић-повереник за Град Београд.

На састанку се разговарало о актуелним проблемима у систему, те активностима везаним за измене и допуне Закона о социјаној заштити, Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у социјалној заштити, статусу здравствених радника у нашем систему и другим темама значајним за систем социјалне заштите. Једна од основих тема било је и питање попуњавања недостајућег броја запослених сходно максималном броју запослених у социјалној заштити и питања давања сагласности за запошљавање и попуњавање радних места у установама у систему. Као једно од основних проблема препознато је финансирање плата и обезбеђивање средстава за потребе запошљавања у систему социјалне заштите од министарства надлежног за финансије и да та средства тренутно нису довољна како би се попунио предвиђени број запослених. Министарство за рад, запoшљавање, борачка и социјална питања наставиће да инсистира и истиче захтеве према министарству финансија како би се обезбедила средства потребна за запошљавање недостајућег броја радника.

На састанку је разматрано и питање пружања услуга на локалном нивоу које ће бити регулисано изменама и допунама Закона о социјалној заштити,  те да ће се ићи ка одређивању стандарда услуга који недостају и промени постојећих стандарда као и то да је неопходно одредити и методологију формирања цена услуга. У наредном периоду најављена је и велика активност министарства у нормативном уређењу система како кроз измене и допуне Закона о социјалној заштити, Правилника о пружању социо-здравствених услуга уз тенденцију и став министарства ка изједначавању положаја здравствених радника у систему социјалне заштите и систему здравства. Уз поменуте акте најављује се и формирање радне групе ради израде Уредбе о методологији формирања цене услуга социјалне заштите. Што се тиче центара за социјални рад констатовано је да нема довољан број извршилаца и да је проблематика све комплекснија и да се све теже налазе решења проблема.  И даље нема решења за плаћање приправности – пасивног дежурства у центрима те Вас овом приликом информишемо да је синдикат у преговорима са  адвокатском канцеларијом за подношење тужби за наплату радних сати током пасивног дежурства са предлогом  адвокатске канцеларије да  раде град по град, заказивањем термина у Центрима ради потписивања пуномоћја и преузимања документације од запослених – чланова синдиката, како би приступили подношењу тужби, за претходне три године, уколико запослени  поседују валидну документацију. О даљим корацима у везиове активности бићете благовремено обавештени. Када су у питању Центри за породични смештај и усвојење констатован је и проблем просторне распрострањености односно чињеница да центри покривају и по 4-5 управних округа те да у центрима постоји увећан обим посла и преоптерећеност радника и да се у центрима прати правилник и процедуре у раду које нису адекватне захтевима посла и потребама савремене праксе.

Представници синдиката добили су уверавања да ће синдикат као уважени и равноправни  актер у систему имати прилику да значајно допринесе решавању проблема и могућност да учествује у радним групама за израду законских и подзаконских аката.

 

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ СИНДИКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Радна група формирана одлуком Републичког одбора Синдиката запослених социјалној заштити РС у саставу: Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд, одржала је радни састанак дана 31.07.2018.године и 01.08.2018.године у просторијама синдиката у ул. Пожешка бр. 41 на којем је разматрала предлог платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и предлог измена и допуна правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите.  Коментари радне групе и сугестије на предложена решења упућени су ресорном министарству на даље поступање.

 

 

 

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА РЕГИОН ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Републички одбор на седници одржаној 27.07.2018.године у просторијама Дома за смештај старих лица МОЛ донео Одлуку о расписивању конкурса за именовање повереника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за регион јужна и источна Србија.

Овом одлуком у складу са чланом 52. Статута утврђени су услови за именовање повереника и то: да има потребна професионална и стручна знања неопходна за успешно обављање послова повереника (послови и функција повереника дефинисани су чланом 52. Статута Синдиката), да је активан члан синдиката,  да је доставио план рада,  да има писано мишљење најмање две синдикалне организације са територије региона за који конкурише и које га подржавају за кандидовање и избор.

Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу Синдиката, ул. Пожешка бр. 41 или електронским путем на мејл адресу синдиката sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs

Рок за подношење пријава је 27.08.2018.године.

ОДРЖАНА XI СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС

Дана 27.07.2018. године просторијама Дома за смештај старих лица МОЛ са почетком у 13 часова одржана је 11. седница Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити РС. Седници је присуствовало 25 од укупно 45 чланова Републичког одбора. На седници РО верификоване су одлуке пододбора о кооптирању нових чланова и разматрана је актуелна ситуација у социјалној заштити са посебним фокусом на предлог платних разреда запослених у социјалној заштити и предлогу измена и допуна Закона о социјаној заштити. С тим у вези РО формирао је Радну групу у саставу Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд. Наведена радна група формирана је са задатком да изврши анализу предлога платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, анализира предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и размотри измене и допуне правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите те да своје коментаре у вези предложених решења достави ресорном министарству.

Републички одбор донео је и одлуку о именовању ДУШИЦЕ ГУСНИЋ ЂИНОВИЋ, дипл. социјалног радника, запослене у ЦСР Косовска Митровица за повереника региона Косово и Метохија, одлуку о именовању СТЕФАНА  ЈЕВТИЋА, дипл. правника запосленог у Центру за заштиту одојчади, деце и омлaдине Београд, за повереника региона Београд и одлуку и именовању МИРЈАНЕ МИЛОВАЦ СТОЈАНОВекономисте, запослене у ГЦ Бачка Паланка за повереника региона Војводина.  Одлуком РО расписан је и конкурс за избор повереника за регион јужна и источна Србија пошто је претходно разрешен повереник Никола Лазаревић.

Чланови РО обавештени су и о постојању лажног фејсбук налога на којем се злоупотребљава име синдиката и лого синдиката уз непримерен садржај и објаве. Синдикат се ограђује од овакве фејсбук странице јер иста није званична презентција синдиката. Председница синдиката обавестила је чланове РО да ће штитећи интерес синдиката против власника овог фејсбук налога поднети кривичну пријаву.

На крају седнице усвојен је и извештај председника организационог одбора о организацији 18. сусрета запослених у социјалној заштити РС Милисава Анђелковића.