Сви чланци од Mirjana Veljovic

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ДОНЕО ОДЛУКЕ О ИСКЉУЧЕЊУ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА АНДРИЈЕ СИМОВИЋА И СУЗАНЕ СЛАВУЉ

На основу члана 40. став 1. алинеја 17. и члана 13. став 6. Статута Синдиката запослених у социјалној заштите, на 15. седници Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити РС одржане дана 20.06.2019. године у просторијама ГЦСР Београд – Одељење Чукарица донете су Одлуке о искључењу члана синдиката Андрије Симовића-председника синдикалне организације ГЦСР Београд и Одлуку о искључењу члана Сузане Славуљ- председника синдикалне организације Дом за смештај душевно оболелих лица“Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј.

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКЕ:

  1. Одлука о искључењу Андрије Симовића
  2. Одлука о искључењу Сузане Славуљ

Донетим одлукама РО наложио је синдикалним организацијама да спроведу изборе за председника синдикалне организације ГЦСР Београд и синдикалне организације Дом за смештај душевно оболелих лица“Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј. Одлуке се објављују у складу са чланом 13. став 7. Статута.

 

XIX СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

XIX сусрети запослених у социјалној заштити у организацији Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије биће одржани у периоду од 03-08.06.2019.године у Чању „Вила Бабовић“ и Хотел „Монтенегро“.

Организациони одбор формиран од стране РО одлучио је да се крајњи рок за пријаве продужи до четвртка 30.05.2019. године.

Све остале информације у вези пријављивања  можете видети у Обавештењу које је још раније било упућено свим синдикалним организацијама.

Обраћање синдикалним организацијама XIX СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

ИЗАБРАН НОВИ РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На изборној седници  СКУПШТИНЕ Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије одржане дана 17.05.2019.г, а након спроведених избора, изабрани су нови чланови Републичког одбора синдиката.

Честитке свим изабраним кандидатима и пуно успеха у даљем раду.

 

ОДРЖАНА ВАНДРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА

Дана 12.04.2019. године у Хотелу „Јуниор“ на Копаонику одржана је вандредна седница скупштине Синдиката запослених у социјалној заштити. Седници је присуствовало укупно 90 делегата који су разматрали Извештај о раду председнице синдиката.

Након дискусије и тајног гласања резултатом 54 ЗА, 33 ПРОТИВ и 3 УЗДРЖАНА  усвојен је извештај о раду председнице синдиката.  Имајући у виду чињеницу да је вандредна седница скупштине одржана у складу са чланом 48. Статута синдиката с обзиром да извештај о раду председнице синдиката претходно није био усвојен на седници Републичког одбора одржане дана 15.03.2019. године, усвајањем извештаја о раду од стране скупштине престао је мандат свим члановима РО.

Наредна изборна седница скупштине биће одржана најкасније у року од 30 дана. Све синдикалне организације биће благовремено обавештене о роковима и даљим корацима у кандидовању чланова синдиката за избор за чланове Републичког одбора.

СИНДИКАТ изјавио Жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г

У спору по тужби тужиоца Срете Рауковића за поништај одлука изборне скупштине Синдиката са седнице одржане дана 17.03.2017. г у Врбасу донета је првостепена пресуда у корист тужиоца па су поништене одлуке о избору председника синдиката, НО, Статутарне комисије и чланова пододбора РО као незаконите.

Пресуда 3. П1-3172018 од дана 01.02.2019.г

Синдикат запослених у социјалној заштити дана 21.03.2019.године у законском року изјавио је жалбу на пресуду Другог основног суда у Београду 3. П1-317/2018 од дана 01.02.2019.г.

Жалба на пресуду П1-3172018 од дана 01.02.2019.г 

С обзиром да је наведена пресуда изазвала велику пажњу свих у синдикату и бојазан шта и како даље подсећамо да се ради о првостепеној пресуди, да је поступак по жалби тек кренуо и да се чека став Апелационог суда. Из навода саме жалбе, а и из саме пресуде можете видети о каквој пресуди се ради, на чему је заснована и пре свега о каквом тужбеном захтеву тужиоца.  Из тог разлога верујемо да ће став Апелационог суда бити у корист Синдиката и да ће другостепени суд уважити захтеве Синдиката из жалбе.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА СИНДИКАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРЕСИНД“ Д.О.О, 31315 Златибор, Водица бб

На 4. седници Председништва Синдика запослених у социјалној заштити Републике Србије, а у функцији скупштине синдикалног предузећа „ПРЕСИНД“ Д.О.О одржане дана 18.02.2019. године донета је ОДЛУКА о расписивању Конкурса за избор директора синдикалног предузећа Пресинд.

Услови за избор и потребна документација за конкурисање дефинисани су одлуком и текстом конкурса. Рок за подношење пријава по конкурсу је 04.04.2019. године. Пријаве се подносе на адресу Синдиката ул. Пожешка бр. 41, Београд.

Конкурс је дана 20.03.2019. године објављен и у периодичном издању часописа „Послови“ Националне службе за запошљавање (страна 15).

Текст конкурса из „Послова“.

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА

На XIII.  седници  Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, поступајући по предлогу Председништва синдиката  и предлогу пододбора запослених у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионере, донео је одлуку о организовању ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА одржаће се у трајању од 1 сат дана 25.03.2019. године почевши од 11ч55 минута закључно са 12ч55мин.

Штрајк упозорења се организује у циљу испуњења следећих захтева:  1. Хитно давање сагласности за запошљавање и попуњавање упражњених радних места до максималног броја запослених односно хитно запошљавања недостајућег броја запослених у систему социјалне заштите  2. Наставак исплате накнада за „пасивно дежурство“ и редовна исплата ових накнада убудуће уз редовна примања, 3. Хитно отпочињање преговора и закључење новог посебног колективног уговора који су према наводима министарства окончани са другим синдикатом, али до данашњег дана посебни колективни уговор није потписан,  4. Изједначавање статуса здравствених радника запослених у систему социјалне заштите са запосленима у систему здравства, Усклађивање и измене и допуне каталога радних места.

УПУЋЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу одлуке Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије донете на седници одржане дана 18.02.2019.године, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућено је ПРОТЕСТНО ПИСМО поводом актуелних проблема у систему социјалне заштите.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

 

 

ВЛАДА РС ИЗВРШИЛА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦ. ЗАШТИТЕ

Влада Републике Србије новим Закључком 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године извршила је исправку раније донетог закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019.  године којим су утврђене основице за обрачун и исплату плата запосленима, а којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.  На основу исправљеног закључка основица за обрачун зарада за запослене у систему социјалне заштите износи 3.070,91 динара без обзира да ли се ради о запосленима у установама које оснива Република Србија или се ради о установама социјалне заштите које оснива локална самоуправа. Овом исправком одредбе Закључка усклађене су са одредбама члана 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) у коме је одређено да се плате запослених у „установама социјалне заштите“ увећавају за 9 %, а да се повећање врши почев од плата за месец јануар 2019. године.