Архиве категорија: Вести

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА СИНДИКАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРЕСИНД“ Д.О.О, 31315 Златибор, Водица бб

На 4. седници Председништва Синдика запослених у социјалној заштити Републике Србије, а у функцији скупштине синдикалног предузећа „ПРЕСИНД“ Д.О.О одржане дана 18.02.2019. године донета је ОДЛУКА о расписивању Конкурса за избор директора синдикалног предузећа Пресинд.

Услови за избор и потребна документација за конкурисање дефинисани су одлуком и текстом конкурса. Рок за подношење пријава по конкурсу је 04.04.2019. године. Пријаве се подносе на адресу Синдиката ул. Пожешка бр. 41, Београд.

Конкурс је дана 20.03.2019. године објављен и у периодичном издању часописа „Послови“ Националне службе за запошљавање (страна 15).

Текст конкурса из „Послова“.

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА

На XIII.  седници  Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, поступајући по предлогу Председништва синдиката  и предлогу пододбора запослених у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионере, донео је одлуку о организовању ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА одржаће се у трајању од 1 сат дана 25.03.2019. године почевши од 11ч55 минута закључно са 12ч55мин.

Штрајк упозорења се организује у циљу испуњења следећих захтева:  1. Хитно давање сагласности за запошљавање и попуњавање упражњених радних места до максималног броја запослених односно хитно запошљавања недостајућег броја запослених у систему социјалне заштите  2. Наставак исплате накнада за „пасивно дежурство“ и редовна исплата ових накнада убудуће уз редовна примања, 3. Хитно отпочињање преговора и закључење новог посебног колективног уговора који су према наводима министарства окончани са другим синдикатом, али до данашњег дана посебни колективни уговор није потписан,  4. Изједначавање статуса здравствених радника запослених у систему социјалне заштите са запосленима у систему здравства, Усклађивање и измене и допуне каталога радних места.

УПУЋЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу одлуке Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије донете на седници одржане дана 18.02.2019.године, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућено је ПРОТЕСТНО ПИСМО поводом актуелних проблема у систему социјалне заштите.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

 

 

ВЛАДА РС ИЗВРШИЛА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦ. ЗАШТИТЕ

Влада Републике Србије новим Закључком 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године извршила је исправку раније донетог закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019.  године којим су утврђене основице за обрачун и исплату плата запосленима, а којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.  На основу исправљеног закључка основица за обрачун зарада за запослене у систему социјалне заштите износи 3.070,91 динара без обзира да ли се ради о запосленима у установама које оснива Република Србија или се ради о установама социјалне заштите које оснива локална самоуправа. Овом исправком одредбе Закључка усклађене су са одредбама члана 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) у коме је одређено да се плате запослених у „установама социјалне заштите“ увећавају за 9 %, а да се повећање врши почев од плата за месец јануар 2019. године.

 

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 16.01.2019. године закључком Владе Рс 05 бр. 121-164/2019  утврђене су основице за обрачун и исплату плата запосленима  којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.

Поводом донетог Закључка иницијативом за измену или доношење новог Закључка  реаговао је и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије. Иницијатива је упућена Влади РС – Председници Владе РС, Министру финансија и Генералном секретаријату Владе РС. Спорним Закључком прекршене су одредбе чл. 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) утврђујући мању основицу за обрачун плата и исплату плата запосленима у социјалној заштити чије плате финансира локална самоуправа којом су ови запослени стављени у изузетно неповољан положај. У погледу плата здравствених радника у установама социјалне заштите иницијативом је захтевано и то да се Закључком Владе РС предвиди на једнак начин обрачун плата као и за запослене у здравственим установама и да се предвиди повећање од 10 % за лекаре односно 12% за медицинске техничаре.

Комплетан текст иницијативе можете преузети овде:

 

 

УТВРЂЕНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

драги чланови,

Завршавајући једну тешку годину за наш синдикат, желим свима вама и онима који су Вам драги и блиски, да честитам нову годину и предстојеће божићне празнике и да вам пожелим пуно здравља, среће и успеха!

Као својеврсни новогодишњи поклон нашем Синдикату, са великим задовољством желим да вас обавестим да је наш синдикат постао РЕПРЕЗЕНТАТИВАН. Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 110-00-489/2015-02 од дана 28.12.2018. године утврђена је репрезентативности нашег синдиката.

 

И у нареднoj години настављамо са деловањем у правцу стварања нормалних услова за рад и поправљања положаја запослених у социјалној заштити као и правној заштити права запослених која су до сада прекршена.

Срећна вам свима нова 2019. година!

Председник синдиката

Мирјана Вељовић

ПОЗИВ на тродневни СЕМИНАР на Копаонику

У периоду од 29. 11 – 01.12. 2018. године на Копаонику у Хотелу „Олга Дедијер“ биће одржан семинар који у партнерству организују Републички синдикат запослених у социјалној заштити и Заједница синдиката Србије.

Основна идеја семинара је да сви заједно размотримо спорна питања која су се јавила усвајањем Каталога радних места, питања примене Закона о запосленима у јавним службама, питања платних група и разреда и актуелних предлога платних разреда који се односе на наш систем те да радимо и на едукацији чланства у вези синдикалног деловања и свим другим питањима за које учесници покажу интересовање. Овом приликом апелујем на председнике свих синдикалних организација да се одазовемо у што већем броју, да се чланство максимално анимира ради учешћа на семинару као и послодавци и сви запослени у социјалној заштити јер се ради о питањима која су важна за све нас и цео систем социјалне заштите.

Семинар је категорисан од стране Коморе социјалне заштите и стручни радиници који узму учешће на семинару добиће 5 бодова значајних за обнову лиценце.  

Податке о начину пријављивања, месту одржавања, ценама смештаја и осталим информацијама можете видети у понуди у прилогу текста.  Број места је ограничен.

За све додатне информације контакт особа у синдикату је председник синдиката Мирјана Вељовић, емаил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs, фиксни телефон 011/3572-702 , мобилни телефон 064/ 8275 – 330.

 

 

Одржан састанак представника Синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић

Дана 07.11.2018. године одржан је састанак представника синдиката са помоћницом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузаном Мишић.  Испред Синдиката на састанку су  учествовали: Мирјана Вељовић-председница Синдиката, Веселин Мујовић-председник пододбора ГЦ и домова за старе, Горан Стојановић-председник пододбора домова за децу и завода за васпитање деце и омладине, Александра Такач-председник пододбора за ЦПСУ и ванинституционалну заштиту и Стефан Јевтић-повереник за Град Београд.

На састанку се разговарало о актуелним проблемима у систему, те активностима везаним за измене и допуне Закона о социјаној заштити, Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у социјалној заштити, статусу здравствених радника у нашем систему и другим темама значајним за систем социјалне заштите. Једна од основих тема било је и питање попуњавања недостајућег броја запослених сходно максималном броју запослених у социјалној заштити и питања давања сагласности за запошљавање и попуњавање радних места у установама у систему. Као једно од основних проблема препознато је финансирање плата и обезбеђивање средстава за потребе запошљавања у систему социјалне заштите од министарства надлежног за финансије и да та средства тренутно нису довољна како би се попунио предвиђени број запослених. Министарство за рад, запoшљавање, борачка и социјална питања наставиће да инсистира и истиче захтеве према министарству финансија како би се обезбедила средства потребна за запошљавање недостајућег броја радника.

На састанку је разматрано и питање пружања услуга на локалном нивоу које ће бити регулисано изменама и допунама Закона о социјалној заштити,  те да ће се ићи ка одређивању стандарда услуга који недостају и промени постојећих стандарда као и то да је неопходно одредити и методологију формирања цена услуга. У наредном периоду најављена је и велика активност министарства у нормативном уређењу система како кроз измене и допуне Закона о социјалној заштити, Правилника о пружању социо-здравствених услуга уз тенденцију и став министарства ка изједначавању положаја здравствених радника у систему социјалне заштите и систему здравства. Уз поменуте акте најављује се и формирање радне групе ради израде Уредбе о методологији формирања цене услуга социјалне заштите. Што се тиче центара за социјални рад констатовано је да нема довољан број извршилаца и да је проблематика све комплекснија и да се све теже налазе решења проблема.  И даље нема решења за плаћање приправности – пасивног дежурства у центрима те Вас овом приликом информишемо да је синдикат у преговорима са  адвокатском канцеларијом за подношење тужби за наплату радних сати током пасивног дежурства са предлогом  адвокатске канцеларије да  раде град по град, заказивањем термина у Центрима ради потписивања пуномоћја и преузимања документације од запослених – чланова синдиката, како би приступили подношењу тужби, за претходне три године, уколико запослени  поседују валидну документацију. О даљим корацима у везиове активности бићете благовремено обавештени. Када су у питању Центри за породични смештај и усвојење констатован је и проблем просторне распрострањености односно чињеница да центри покривају и по 4-5 управних округа те да у центрима постоји увећан обим посла и преоптерећеност радника и да се у центрима прати правилник и процедуре у раду које нису адекватне захтевима посла и потребама савремене праксе.

Представници синдиката добили су уверавања да ће синдикат као уважени и равноправни  актер у систему имати прилику да значајно допринесе решавању проблема и могућност да учествује у радним групама за израду законских и подзаконских аката.

 

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ СИНДИКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Радна група формирана одлуком Републичког одбора Синдиката запослених социјалној заштити РС у саставу: Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд, одржала је радни састанак дана 31.07.2018.године и 01.08.2018.године у просторијама синдиката у ул. Пожешка бр. 41 на којем је разматрала предлог платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и предлог измена и допуна правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите.  Коментари радне групе и сугестије на предложена решења упућени су ресорном министарству на даље поступање.