Архиве категорија: Вести

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ СИНДИКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Радна група формирана одлуком Републичког одбора Синдиката запослених социјалној заштити РС у саставу: Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд, одржала је радни састанак дана 31.07.2018.године и 01.08.2018.године у просторијама синдиката у ул. Пожешка бр. 41 на којем је разматрала предлог платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и предлог измена и допуна правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите.  Коментари радне групе и сугестије на предложена решења упућени су ресорном министарству на даље поступање.

 

 

 

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА РЕГИОН ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Републички одбор на седници одржаној 27.07.2018.године у просторијама Дома за смештај старих лица МОЛ донео Одлуку о расписивању конкурса за именовање повереника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за регион јужна и источна Србија.

Овом одлуком у складу са чланом 52. Статута утврђени су услови за именовање повереника и то: да има потребна професионална и стручна знања неопходна за успешно обављање послова повереника (послови и функција повереника дефинисани су чланом 52. Статута Синдиката), да је активан члан синдиката,  да је доставио план рада,  да има писано мишљење најмање две синдикалне организације са територије региона за који конкурише и које га подржавају за кандидовање и избор.

Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу Синдиката, ул. Пожешка бр. 41 или електронским путем на мејл адресу синдиката sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs

Рок за подношење пријава је 27.08.2018.године.

ОДРЖАНА XI СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС

Дана 27.07.2018. године просторијама Дома за смештај старих лица МОЛ са почетком у 13 часова одржана је 11. седница Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити РС. Седници је присуствовало 25 од укупно 45 чланова Републичког одбора. На седници РО верификоване су одлуке пододбора о кооптирању нових чланова и разматрана је актуелна ситуација у социјалној заштити са посебним фокусом на предлог платних разреда запослених у социјалној заштити и предлогу измена и допуна Закона о социјаној заштити. С тим у вези РО формирао је Радну групу у саставу Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд. Наведена радна група формирана је са задатком да изврши анализу предлога платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, анализира предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и размотри измене и допуне правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите те да своје коментаре у вези предложених решења достави ресорном министарству.

Републички одбор донео је и одлуку о именовању ДУШИЦЕ ГУСНИЋ ЂИНОВИЋ, дипл. социјалног радника, запослене у ЦСР Косовска Митровица за повереника региона Косово и Метохија, одлуку о именовању СТЕФАНА  ЈЕВТИЋА, дипл. правника запосленог у Центру за заштиту одојчади, деце и омлaдине Београд, за повереника региона Београд и одлуку и именовању МИРЈАНЕ МИЛОВАЦ СТОЈАНОВекономисте, запослене у ГЦ Бачка Паланка за повереника региона Војводина.  Одлуком РО расписан је и конкурс за избор повереника за регион јужна и источна Србија пошто је претходно разрешен повереник Никола Лазаревић.

Чланови РО обавештени су и о постојању лажног фејсбук налога на којем се злоупотребљава име синдиката и лого синдиката уз непримерен садржај и објаве. Синдикат се ограђује од овакве фејсбук странице јер иста није званична презентција синдиката. Председница синдиката обавестила је чланове РО да ће штитећи интерес синдиката против власника овог фејсбук налога поднети кривичну пријаву.

На крају седнице усвојен је и извештај председника организационог одбора о организацији 18. сусрета запослених у социјалној заштити РС Милисава Анђелковића.

ОДРЖАНИ XVIII СУСРЕТИ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС

У периоду од 17.06.2018. године до 22.06.2018. године одржани су XVIII сусрети запослених у социјалној заштити РС у Чању. Учешће на сусретима узела је 51  установa, са укупно 455 учесника и 37 деце. Учешће су узеле и екипе ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и екипа Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Oве године из региона на спортским играма присуствале су и колегинице и колеге из Црне Горе – Бијелог Поља, Никшића и Рисна, Републике Српске – Бања Луке, Босне и Херцеговине –Сарајева и Македоније – Демир Капије. Као и претходних година у великом броју учешће је узела Екипа Независног синдиката Бас, као и један број гостију.

Сусрети су почели свечаним дефилеом екипа и отварањем сусрета на спортском терену. После отварања Сусрета организовано је музичко дружење уз игру и песму које се касније пренело и у ресторан- башту уз дружење и упознавање. Спортска такмичења су трајала четири дана и протекла у фер и коректној атмосфери. Честитке свим екипним и појединачним победницима.

Конкурс за именовање повереника за регионе АП Војводина, град Београд и АП Косово и Метохија

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Републички одбор на седници одржаној 17.05.2018.године у Београду донео Одлуку о расписивању конкурса за именовање повереника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за регионе АП Војводина, град Београд и АП Косово и Метохија.

Рок за подношење пријава је 25.06.2018.године.

Одлуку и обавештење о конкурсу можете преузети у даљем тексту.

Одлука о конкурсу за поверенике

Обавештење о конкурсу (1)  Обавештење о конкурсу (2)

 

18. сусрети запослених у социјалној заштити РС у Чању

Обавештавамо вас да се 18. сусрети запослених у социјалној заштити Републике Србије и ове године одржавају у Чању у периоду од 17.06.2018.године до 22.06.2018.године.

Циљеви Сусрета су, поред спортских игара, упознавање, дружење као и размена стручних мишљења запослених у социјалној заштити.

18. сусрети запослених у социјалној заштити  се организују уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Неопходна обавештења, упутство и пријаву можете да преузмете :

OBAVESTENJA o organizaciji i uslovima ucesca na Susretima ČANJ 2018

UPUTSTVO ZA SUSRETE 2018

PRIJAVA ZA 18 SUSRETE ČANJ 2018

 

Саопштење

Поштовани чланови Синдиката,

Обраћам вам се због новонастале ситуације у Синдикату запослених у социјалној заштити Републике Србије која се односи на тужбу Срете Рауковића за поништај избора органа правног лица са предлогом за одређивање привремене мере. Наиме, поступајући судија је, без претходног омогућавања заступнику Синдиката да да одговор на тужбу, донео решење о привременој мери на основу којег су блокирани рачуни Синдиката.

Оваква ситуација угрожава редовно функционисање Синдиката у делу исплата солидарних помоћи својим члановима, исплата плата запосленима, плаћање режијских трошкова, као и доспелих рата Рекреатурсу за XVII Сусрете запослених у социјалној заштити.

Истовремено вас обавештавам да се чланарине и рате за XVII Сусрете запослених од стране синдикалних организација несметано уплаћују да бисмо након деблокаде рачуна у накраћем року измирили доспеле обавезе.

С поштовањем,

Председница Синдиката

Мирјана Вељовић