Сви чланци од Mirjana Veljovic

Саопштење

Поштовани чланови Синдиката,

Обраћам вам се због новонастале ситуације у Синдикату запослених у социјалној заштити Републике Србије која се односи на тужбу Срете Рауковића за поништај избора органа правног лица са предлогом за одређивање привремене мере. Наиме, поступајући судија је, без претходног омогућавања заступнику Синдиката да да одговор на тужбу, донео решење о привременој мери на основу којег су блокирани рачуни Синдиката.

Оваква ситуација угрожава редовно функционисање Синдиката у делу исплата солидарних помоћи својим члановима, исплата плата запосленима, плаћање режијских трошкова, као и доспелих рата Рекреатурсу за XVII Сусрете запослених у социјалној заштити.

Истовремено вас обавештавам да се чланарине и рате за XVII Сусрете запослених од стране синдикалних организација несметано уплаћују да бисмо након деблокаде рачуна у накраћем року измирили доспеле обавезе.

С поштовањем,

Председница Синдиката

Мирјана Вељовић

Хуманитарна акција

 

Поштовани чланови,

Апелујемо на ваше укључивање и допринос хуманитарној акцији ради прикупљања помоћи за нашег колегу Королија Предрага.

Предраг је васпитач у дому за децу без родитељског старања, отац двоје деце, где је својим несебичним залагањем, трудом и пожртвованошћу пружао помоћ, љубав и пажњу деци којима је таква помоћ била најпотребнија.

Покажимо колегијалност и хуманост и пружимо помоћ онда када је најпотребнија.

Буди хуман

САОПШТЕЊЕ

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије је упутио захтеве Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господину Зорану Ђорђевићу, и затражио хитан састанак тим поводом.

Дана 17.08.2017.године одржан је састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на којем су присуствовали:

– Милош Јанковић – помоћник министра

– Мирјана Баста – заменица председника Заједнице синдиката Србије

– Мирјана Вељовић – председница Синдиката запослених у социјалној заштити РС

– Веселин Мујовић,Слађана Ђурић,Сузана Јовановић и Александра Такач – чланови Председништва Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.

На састанку се активно дискутовало о актуелном стању у систему социјалне заштите, проблемима у пракси и тешкоћама у раду синдикалних организација у појединим установама социјалне заштите.

Захваљујући иницијативи Синдиката запослених у социјалној заштити РС за одржавањем састанка успостављен је дијалог са Министарством и након дискусије и размене информација донети су следећи закључци:

 1. Почев од 01.09.2017.године надлежно министарство ће почети са давањем сагласности за попуњавање упражњених радних места до којих је дошло природним одливом (нпр.одлазак у пензију, откази и сл.) али уз претходну сугестију помоћника министра да би било целисходно да установе социјалне заштите поново доставе захтев за добијање ове сагласности;
 1. Министарство ће упутити захтев Влади Републике Србије, у току септембра 2017.године, за одобрење запошљавања нових 100 запослених у систему социјалне заштите, независно од броја запослених потребних за попуњавање упражњених радних места из претходне тачке;
 1. Министарство ће, почев од септембра 2017.године, почети примену одредби Закона о социјалној заштити у потпуности а која се односи на плаћање приправности (тзв. пасивно дежурство) и неодложних интервенција, а новчана средства ће бити планирана и у буџету за  2018.годину.
 1. Одлука надлежног министарства је да се приступи изради Измена и допуна Закона о социјалној заштити и да рок за израду буде 31.12.2017.године. Такође је констатовано да до сада нису урађена 72 подзаконска акта, али да су одређена одговорна лица за израду истих као и да је рок за припрему нацрта 01.12.2017.године уз договор да се у израду укључи представник/ци Синдиката запослених у социјалној заштити РС;
 1. У погледу Посебног колективног уговора, Министарство ће израдити план буџета, уз поштовање рока, тако што ће до почетка октобра 2017.године доставити предлог буџета,а Синдикат се обавезао да у што краћем року (почетком септембра) достави финансијски предлог везан за примену Посебног колективног уговора, а у циљу адекватне израде плана буџета који би требало финансијски да испрати нови ПКУ од следеће године. Што се тиче признавања минулог рада приликом преласка код другог послодавца у оквиру система социјалне заштите, неопходно је да Синдикат запослених у социјалној заштити РС достави надлежном министарству тачне податке о броју и висини новчаних средстава како би Министарство покушало да одговори на тај захтев.

Министарство је спремно за преговоре и у том смислу очекује      да Синдикат упути благовремено иницијативу за преговарање      и доношење новог Посебног колективног уговора.

 1. Министарство је већ покренуло процедуру израде службених легитимација за запослене у центрима за социјални рад и упутиће захтев центрима да доставе списак свих запослених стручних радника без обзира на извор финансирања зарада. Очекује се брзо и ефикасно достављање потребних података од стране центара за социјални рад.

Закључци су усаглашени међу присутнима на одржаном састанку и договорено је да сарадња буде активна и обострана с обзиром на велики број активности које треба обавити у наредном периоду.

 

Председница Синдиката

Мирјана Вељовић с.р.

САОПШТЕЊЕ  ПОВОДОМ  САСТАНКА  СА МИНИСТРОМ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Поводом трагичних дешавања која су се догодила у центрима за социјални рад протеклих неколико дана Синдикат запослених у социјалној заштити РС је иницирао данашњи састанак , на коме су поред представника ресорног министарства и синдиката, били  и директори центара за социјални рад.

Уводно излагање је имао министар господин Зоран Ђорђевић, који је у самом излагању навео да не жели да проблеме ставља под тепих, већ да са свима нама, уколико смо спремни, заједнички реформишемо социјалну заштиту.

Министар је замолио присутне да презентују проблематику  и потребе ЦСР-а. Након излагања в.д. директора Градског центра за социјални рад у Београду,Микаине Стевановић, која је изнела статистичке податке рада Градског центра за социјални рад (број предмета, број запослених, број корисника и др.), ја у име запослених сам изнела проблеме због којих  је  састанак и заказан:

 • неопходно измештање института виђања у контролисаним условима ван просторија центара за социјални рад,
 • повећање броја физичко техничког обезбеђења у свим центрима за социјални рад,
 • присуство представника МУП-а у сваком центру за социјални рад у току радног времена,
 • формирање Савета за спречавање насиља у породици.

 

На самом почетку, изнела сам незадовољство због недоласка представника Министарства правде и Министарства унутрашњих послова с обзиром да се проблематика, која је у овом тренутку горућа, тиче сва три ресора.  Након тога сам присутнима скренула пажњу на  урушавање социјалне заштите као делатности од општег друштвеног значаја као и на делегирање послова од стране јединица локалне самоправе, а који су утицали на квалитет рада због мањка запослених генерално у установама социјалне заштите. Поред наведеног истакла сам  недостатак  подршке стручним радницима центара за социјални рад у локалној заједници (психо-социјална подршка, склоништа, сигурне куће и сл.) као и проблем изгарања стручних радника на послу због повећаног обима посла и смањеног броја запослених што у доброј мери нарушава квалитет рада и тиме угрожава безбедност како корисника тако и запослених, а што се и десило у протеклом периоду.  Изразила сам веру да је ово почетак решавања нагомиланих проблема у последњих 15 година у социјалној заштити.

Замолила сам медије и целокупну јавност да престану са хајком која се води против центара за социјални рад јер иста не доноси ништа добро грађанима који користе услуге породично-правне и социјалне заштите, запосленима  у установама социјалне заштите као ни колегама који су повређени током трагичног догађаја у Одељењу Раковица спашавајући мајку и дете притом не бринући за сопствену безбедност.

Као завршну реч, а на изненађење присутних, министар је реферисао низ предузетих мера које је министарство предузело као хитне мере:

 • Сачињено је и издато Упутство о реализацији обавеза центара за социјални рад у примени Закона о спречавању насиља у породици као и да ће у најскорије време ресорно министарство урадити посебно упутство које се односи на виђање детета и родитеља са којим не живи у тзв. „контролисаним условима“;
 • Издат је налог директорима центара за социјални рад о начину поступања у случају директне или индиректне претње по безбедност запослених или по кориснике установа социјалне заштите уз прописану обавезу пријављивања сваког понашања које може угрозити безбедност запослених и корисника полицијским управама или станицама и да се о томе извести ресорно министарство;

Као наставак мера за подизање безбедности корисника и запослених у центрима за социјални рад на виши ниво, министар је најавио израду правилника као и норматива за даљи рад и поступање запослених у систему социјалне заштите.  Већ следеће недеље, министар је најавио састанак са председницима општина и градова како би се представили примери добре праксе појединих јединица локалне самоуправе у Србији. Након тог састанка, такође је најавио да ће бити наложено јединицима локалне самоуправе, као оснивачима центара за социјални рад,  да предузму мере у циљу унапређења услова за рад у установама социјалне заштите са посебним акцентом на безбедност корисника и запослених.

 

Поштоване колеге и колегинице,

На крају овог саопштења желим да искажем поштовање и захвалност на показаном јединству у овим тешким тренуцима као и на солидарности према повређеним колегама.

Надам се да ћемо успети да мирним путем решимо нагомилане проблеме у социјалној заштити и вратити кредибилитет установама социјалне заштите који је, верујемо, неопходан овој држави.

 

ПРЕДСЕДНИЦА СИНДИКАТА

Мирјана Вељовић, с.р.

 

 

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БАЊА ЛУКА

Поштовани,

Овим путем желимо да пружимо подршку и разумјевање колегама из Србије запосленим у систему социјалне заштите, а након јучерашњег ужасног догађаја. Желимо брз опоравак повријеђеним радницима Центра Раковица и да се овакви немили догађаји никада не понове.

Такође, изражавамо забринутост за овакве случајеве, који се све чешће могу наћи на страницама штампе, те на положај стручних радника запослених у установама социјалне заштите који поред врло сложених и различитих послова често остају невидљиви у друштву.

У нади да ћемо заједнички „изборити“ за себе безбједније услове за рад, а тиме и квалитетнији систем подршке, срдачно вас поздрављамо!

Синдикална организација

ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука

путем Повјереника Рожић Дуновић Виолете

 

ОГЛАШАВАЊЕ САВЕЗА УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Оглашавање поводом трагедије у Центру за социјални рад у Раковици (Србија)

Овом приликом изјављујемо саучешће породици жртава трагедије која се десила у Центру за социјални рад у Раковици (Србија) приликом које су трагично настрадали мајка и млдб. дијете – дјечак  (старости 4 године) од стране другог родитеља. Овом приликом је тешко повријеђено и троје радника Центра за социјални рад који су радили у ЦСР.

Најоштрије осуђујемо чињење било које врсте насиља према било којој особи.

Као струковно удружење, изражавамо посебну забринутост за све чешће овако испољене облике и начине рјешавања проблема у породици и друштву уопште, за све чешћу угроженост, изложеност стручних радника и службеника установа, чији рад и дјеловање је свакодневно оптерећено са широким дијапазоном професионалних изазова и ризика.

Породично-правна заштита у дијелу примјене Породичног закона је једна од најризичнијих области у којима су потребне додатне анализе у циљу заштите корисника и стручних радника. Систем уређења брачних односа, те регулисања контакта родитељу са којим дијете не живи, у посљедње вријеме представља једне од најризичнијих послова у центрима за социјални рад из разлога што су поступци дуготрајни, често се договор родитеља не поштује, а стручни радници, сходно провођењу извршења рјешења, имамо институт опсервације контакта.

Према информацијама са терена, наши стручни радници изражавају саосјећање са свим стручним радницима у Раковици који су јуче били жртве или свједоци овог догађаја, те истовремено и забринутост за квалитет стручног рада у ситуацијама када недостају безбједносни услови за одржавање контаката у центрима за социјални рад. Такође, заједничким снагама морамо радити на оснаживању професије, измјенама законских рјешења, а посебно у дијелу породично-правне заштите и регулисања контакта, те подизању нивоа безбједности наших странака и самих запослених радника у центрима за социјални рад.

Користимо прилику да пружимо подршку колегама из Србије који раде веома тешке и врло разнолике послове, као и њиховом струковном удружењу, у борби за бољи положај струке у друштву.

Такође, апелујемо на друге одговорне установе (полицију, тужилаштва и судове) на ажурније поступање и процесуирање случајева и доношење ефикаснијих мјера заштите за угрожене чланове друштва.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК УО САВЕЗА

Мр Срђан Баралић, пси.сци

Изјава за медије Мирjaне Вељовић председнице Синдиката запослених у социјалној заштити РС

​Поштовани, обавештавамо Вас да смо данас имали састанак са представницима Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања на којем смо разговарали о најновијим трагичним догађајима. Том приликом смо изнели проблеме запослених у центрима за социјални рад који се односе на њихову безбедност на раду и изнели конкретне предлоге за њихово решавање.
​Ресорно министарство је уважило наш ургентан захтев за помоћ. С тим у вези донет је закључак да се у што краћем временском периоду одржи састанак са представницима Министарства рада, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде као и представницима синдиката.
​ Циљ састанка је презентовање проблема и проналажење конкретних решења како се сличне трагедије не би дешавале и у будућности.
​Апелујем на медије, политичке структуре и целокупну јавност да не злоупотребљавају трагичне догађаје већ да сви својим понашањем омогуће решавање проблема које је у овим тешким тренуцима најнеопходније запосленима у центрима за социјални рад.