Донета прва пресуда по тужби за ковид боловање

Sindikatzsz - logo

Дана 20.07.2023.године Основни суд у Петровцу на Млави донео је првостепену пресуду у предмету по тужби Ивице Стевића члана Синдиката и председника СО Дома за децу и лица ометена у развоју „Стамница“. Наиме послодавац- установа оспорила је право радника на накнаду зараде у износу од 100 посто просечне зараде уз случају „КОВИД боловања“ иако је то право недвосмислено предвиђено чланом 64а ПКУ-а за социјалну заштиту.

Ivica Stević, Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, presuda od dana 20.07.2023. g

Пресуда је у међувремену постала правноснажна с обзиром да послодавац није уложио жалбу на донету пресуду. Сваки запослени који је био привремено спречен за рад услед КОВИДА а био је у радном процесу има право на 100 просечне зараде у претходних 12 месеци, а не на 65 процената како су то злоупотребљавали многи послодавци уз труд да докажу да се запослени није заразио на послу.

Имајући у виду да права из радног односа застаревају у периоду од три године, позивамо све оне који су оштећени у оваквим или сличним ситуацијама како би поднели одговарајуће тужбе надлежним судовима уколико је чињенични основ настао у периоду од претходне три године. Фактички све оно што се односи на период после новембра 2020. године (три године у односу на данашњи дан) може да се утужи и није погођено застарелошћу.

За правну помоћ и саветовање можете да се обратите Синдикату на мејл Синдиката или телефонским путем.