ФОНД ЗА НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА

 

Sindikatzsz - logo

Синдикат је дана 22.02.2023.године формирао  ФОНД ЗА НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ. 

На електронској седници одржаној дана 06.03.2023.године донет је Правилник који регулише поступак остваривања права чланова Синдиката у оквиру овог фонда. 

Правилник-о-фонду-Синдиката-за-новчане-позајмице-06.03.2023.г-1

За остваривање права на новчану позајмицу члан Синдиката подноси захтев Синдикату запослених и социјалној заштити писменим путем непосредно или поштом на адресу седишта синдиката Пожешка бр. 41, Београд или електронски на мејл адресу Синдиката sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs

Уз захтев (на обрасцу) је потребно да приложи документацију која доказује један од основа из Правилника за одобрење зајма. 

1. ЗАХТЕВ за одобрење новчане позајмице

Након одобрења захтева са чланом Синдикта се потписује уговор о зајму. Члан Синдиката потписује ИЗЈАВУ – сагласност  да се врши обустава од зараде у случају да зајам не буде враћао директним уплатама на рачун Синдиката у складу са Уговором о зајму. 

Depositphotos_photo_by_Syda_Production