Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ- дана 22.11.2021.г одржан састанак представника ресорног Министарства и Представника Синдиката

 

Sindikatzsz - logo

Дана 22.11.2021.године одржан је први у низу састанака представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са представницима Синдиката запослених у социјалној заштити. На састанку се говорило актуелним проблемима у социјалној заштити са посебним освртом на проблем недостајућег броја радника и ургентну потребу запошљавања, потребу утврђивања јединствене цене рада  (у систему тренутно постоје 4 цене рада), проблем непримењивања ПКУ-а за социјалну заштиту (неисплаћивање „ковид“ боловања, регреса за топли оброк и годишњи одмор, непримењивање одредби о безбедности и здрављу на раду и сл.. ) и предстојећем процесу преговарања за закључивање новог ПКУ-а.

Извештај са састанка можете видети на линку испод:

И З В Е Ш Т А Ј са састанка oд дана 22.11.2021.г

Depositphotos_photo_by_Syda_Production