Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ – НАЦРТ Правила Синдикалне организације у саставу Синдиката запослених у социјалној заштити РС

 

Sindikatzsz - logo

Одредбама члана 88. Статута Синдиката запослених у социјалној заштити РС предвиђено је да Синдикалне организације и органи Синдиката најкасније у року од шест месеци од дана доношења Статута донесу и усагласе сва акта са његовим одредбама. Рок за поступање Синдикалних организација истиче 14.11.2021.године. Стручна Служба Синдиката припремила је НАЦРТ ПРАВИЛА Синдикалне организације као најважнијег акта који регулише унутрашњу оганизацију синдикалне организације, права чланова, органе и њихове надлежности и сва друга питања од значаја за рад синдикалне организације.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

Понуђени НАЦРТ Правила у свему је усклађен са новим Статутом Синдиката од дана 14.05.2021.г. Свака синдикална организације ће садржај Нацрта Правила прилагодити својој организацији која највише зависи од броја својих чланова (број органа зависи од броја чланова Синдикалне организације). Овај текст Правила свакако није коначан и свака синдикална организација има слободу да исте допуни, прецизира и унесе додатне одредбе које сматра важним за свој рад уз ограничење да свака одредба мора да буде у складу са Статутом и општим актима Синдиката.

НАЦРТ ПРАВИЛА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ