Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ о обавези спровођења избора за органе синдикалних организација

Sindikatzsz - logo

Према евиденцији којом располаже Синдикат запослених у социјалној заштити на дан 13.10.2021.г један део синдикалних организација није спровео изборе за своје органе у складу са чланом 78. Статута Синдиката. Поред синдикалних организација које нису спровеле изборе постоје и синдикалне организације које су спровеле изборе али нису обавестиле Стручну службу Синдиката о изабраним органима нису нити су доставили одговарајућу документацију о спроведеним изборима.

Обавеза спровођења избора за органе синдикалних организација према одредбама Статута Синдиката предвиђена је у року од 60 дана од дана избора органа Синдиката. Органи Синдиката запослених у социјалној заштити РС за нови мандатни период од 4 године изабрани су дана 24.06.2021.године. Рок за изборе органа синдикалних организација истекао је закључно са 24.08.2021.године. Имајући у виду да је у предметном периоду била сезона годишњих одмора и да епидемиолошка ситуација и организација рада по установама социјалне заштите и даље значајно отежава окупљање и одржавање синдикалних зборова, апелујемо на синдикалне организације да уложе додатни напор и да што пре (хитно) одрже изборе и о резултатима избора обавесте Стручну службу Синдиката на мејл адресу sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs, све према одредбама члана 78. став 2. Статута Синдиката.

У оквиру документације потребно је доставити Записник са одржаног синдикалног збора и одговарајуће одлуке о избору за органе синдикалне организације. Подсећамо све на обавезу да се синдикалне организације приликом избора својих органа придржавају изборних правила дефинисаних одредбама Статута Синдиката почевши од члана 73. до члана 78. Број органа синдикалне организације, овлашћења и надлежности органа Синдикалне организације регулисани су члановима 33. до члана 45. Статута.  

Спровођење избора за органе синдикалних организација је изузетно важан корак како би свака синдикална организација прилагодила своју организацију одредбама новог Статута и како би синдикалне организације имале своје изабране представнике и у пуном капацитету наступали према послодавцима и својим синдикалним обавезама и како би могли да користе правa предвиђена Законом о раду и ПКУ за социјалну заштиту.