Вести

ОБРАЋАЊЕ Министарству поводом исплате једнократне помоћи и „новогодишњих“ новчаних честитки за запослене у социјалној заштити

Sindikatzsz - logo

Дана 13.12.2021.г Синдикат запослених у социјалној заштити РС се обратио ресорном министарству са Захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у социјалној заштити. Разлог овог обраћања, поред тешког материјалног статуса радника у нашем систему, је и чињеница да ће повећане зараде предвиђене буџетом за 2022.г да се исплаћују тек од плате за јануар месец 2022. године уместо првобитно најављеног децембра месеца 2021. године.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

 

Захтев- једнократна помоћ и новогодишња новчана честитка