Вести

Обраћање ресорном министарству за хитно утврђивање јединствене цене рада и измену коефицијената

Sindikatzsz - logo

Дана 13.04.2023.године Синдикат запослених у социјалној заштити РС упутио је ресорном министарству УРГЕНЦИЈУ за утврђивање јединствене цене рада и хитну измену коефицијената.

Наведеном УРГЕНЦИЈОМ Синдикат је затражио: 

  1. Да се хитно формира радна група од преставника министарства и репрезентативних синдиката ради утврђивања јединствене цене рада и предлога коефицијената
  2. Да се у рад радне групе обавезно укључе и представници министарства финансија и представници министарства државне управе и локалне самоуправе
  3. Да радна група у року не дужем од месец дана утврди нови предлог јединствене цене рада и предлог коефицијената и да министарство званично поднесе предлог за доношење одговарајућих одлука

Ургенција за утврђивање јединствене цене рада и измену коефицијената 13.04.2023.г

Depositphotos_photo_by_Syda_Production