Вести

Обраћање Синдиката поводом Инструкције Министарства Финансија од 15.07.2022.г у вези „календара исплата“

Sindikatzsz - logo

Синдикат запослених у социјалној заштити је дана 05.08.2022.године упутио иницијативу за измену инструкције и разрешење ситуације поводом мејла Министарства Финансија, Сектора буџета од дана 15.07.2022.године имајући у виду прављење разлике у динамици исплате зарада за раднике чија се зарада финансира из буџета РС и буџета локалне самоуправе. Синдикату су се претходних  дана обраћали чланови Синдиката и установе социјалне заштите ради пружања подршке и разрешења наведене ситуације. Синдикат је указао на основни проблем оперативне реализације ове инструкције с обзиром да ће иста бити у супротности са радноправном регулативном и општим актима који регулишу рокове исплата зарада и чињеницу да ће иста повећати већ постојећу финансијску несигурност и неравноправност радника. 

Овом иницијативом Синдикат се придружио инцијативи коју су поднела стручна удружења и поједине установе социјалне заштите.

Обраћање Министарству финансија РС поводом инструкције о датумима исплате зарада