Вести

ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РС за исплату новогодишње честитке за децу запослених за 2023.г

 

Sindikatzsz - logo

Влада РС је дана 22.12.2022.године донела Закључак којим државним органима, директним и индиректним корисницима средстава буџета РС даје препоруку да изврше исплату новогодишње честитке за 2023.г у износу од 3.000,00 динар по детету запосленог/их. Послодавци су у реализацији овог закључка дужни да поступе у складу са тачком 2. истог како би преусмеравањем са других апропријација обезбедили средстава за исплату новогодишњих честитки. 

Уколико је већ обезбедио средстава за ову намену или има вишка средстава који може да се искористи односно располаже средставима из других извора послодавац може да изврши и исплату новогодишње честитке и у већем износу од 3.000,00 динара.  Неопорезиви износ је до 10.898,00 динара. Напомињемо и то да се дететом према одредбама Закона о раду у смислу овог права сматра дете узраста до 15 година иако ПКУ-у ту границу ставља на 12 година па су послодавци у овој ситуацији дужни да поштују Закон као правни акт веће правне снаге. 

Закључак ВЛАДЕ РС 22.12.2022.г новогодишња честитка 2023

Depositphotos_photo_by_Syda_Production