Вести

ПРЕСУДА којом се одбија тужбени захтев за поништај одлука о избору органа Синдиката донете на изборној Скупштине одржане у Врбасу дана 17.03.2017.г ПРАВНОСНАЖНА

 

Sindikatzsz - logo

Други основни суд у Београду по тужби СРЕТЕ РАУКОВИЋА за поништај одлука са изборне Скупштине Синдиката одржане у Врбасу  дана 17.03.2017.године поводом избора Председника Синдиката, Чланова СК, РО и НО Синдиката донео је пресуду којом је ОДБИО наведени тужбени захтев.  Након изјављене жалбе од стране тужиоца АПЕЛАЦИОНИ СУД у Београду је својом ПРЕСУДОМ одбио жалбу тужиоца СРЕТЕ РАУКОВИЋА и потврдио пресуду ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА у БЕОГРАДУ од 23.09.2022.г.

Овим је наведена пресуда постала ПРАВНОСНАЖНА и спор окончан у корист СИНДИКАТА. 

Presuda, Apelacioni sud u Beogradu, tužilac Sreta Rauković

Depositphotos_photo_by_Syda_Production