Вести

ПРОДУЖЕН РОК ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ до 19.04.2023.г

 

Sindikatzsz - logo

Преговарачки тим Владе Републике Србије и преговарачки тим репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији (Синдикат запослених у социјалној заштити РС и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити РС) постигли су сагласност око продужетка рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији са продужетком на период од годину дана (до 19.04. 2023.године)

О продужетку ПКУ-а биће сачињен и потписан посебан споразум. 

Синдикат запослених у социјалној заштити није задовољан чињеницом да се ради само о продужетку без могућности измена и побољшања истог имајући у виду да су преговори од старта ишли споро, уз одуговлачење, пасивност и без праве реакције ресорног министарства, с обзиром да је иницијатива Синдиката са предлозима за измену поднета још током 2021. године. 

Поред договора о сагласности за продужетак ПКУ-а усвојени су и следећи закључци: 

  1. Синдикат запослених у социјалној заштити РС и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити РС као репрезентативни синдикати ће урадити заједнички предлог новог колективног уговора и исти доставити преговарачком тиму оснивача до 01.10.2022. године.
  2. Планира се одржавање другог састанка у октобру, новембру 2022. године ради даљег процеса договарања и преговарања, у вези израде новог уговора, од стране оба преговарачка тима.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production