Вести

ПРВОСТЕПЕНИ суд донео одбијајућу пресуду по тужби за поништај одлука о избору органа Синдиката донете на изборној Скупштине одржане у Врбасу дана 17.03.2017.г

 

Sindikatzsz - logo

Други основни суд у Београду по тужби СРЕТЕ РАУКОВИЋА за поништај одлука са изборне Скупштине Синдиката одржане у Врбасу  дана 17.03.2017.године поводом избора Председника Синдиката, Чланова СК, РО и НО Синдиката донео је пресуду којом је ОДБИО наведени тужбени захтев. 

Чланство подсећамо да је Апелациони суд претходно укинуо првостепену пресуду по жалби Синдиката којом је тужбени захтев био усвојен да би првостепени суд сада донео одбијајућу пресуду.  

           Рок за жалбу је 15 дана од дана пријема пресуде. 

Пресуда – Други основни суд у Београду од 23.09.2022.г