Вести

РЕАКЦИЈА СИНДИКАТА НА ДОПУНУ ПРЕПОРУКЕ МИНИСТАРСТВА бр. 500-00- 12/2021-09 од дана 03.08.2021.г

Sindikatzsz - logo

 

Дана 03.08.2021.године Министарство је објавило ДОПУНУ ПРЕПОРУКЕ бр. 500-00-12/2021-09 од дана 03.08.2021.г (Препорука Министарства бр. 560-00-316/2021-09 од дана 15.07.2021.г).

Допуна Препоруке од 03.08.2021.г

Синдикат се већ обраћао Министарству поводом предметне препоруке и пре наведене допуне од 03.08.2021.године о чему је чланство и обавештено (види претходну вест).

Према информацијама са терена и у комуникацији са колегама само су поједини послодавци примењивали наведену препоруку и већина установа исту није спровела у пракси. Оне установе које су донеле неке акте у вези наведене препоруке ( одлуке, наредбе и сл) су брзо биле повучене као резултат разговора Синдиката са Министарством које је показало разумевање за ситуацију. Остаје нејасно зашто се и даље за сада само формално инсистира на постојању овакве препоруке иако је препорука остала без имплементације. Свима је потпуно јасно да иста нема  упориште у закону односно нема ни легалитет ни легитимитет и да Министарство мора на други начин да подстакне процес вакцинације, а да се то не ради на уштрб запослених кршећи основна уставна права и права радника загарантована Законом о раду. 

Реакција Синдиката на допуну препоруке од дана 03.08.2021.г