Вести

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ПОДНЕЛИ ИНИЦИЈАТИВУ за измену висине (повећање) основице за обрачун и исплату плата запослених

Sindikatzsz - logo

Након неколико састанака одржаних са највишим представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, репрезентативни Синдикати у области социјалне заштите – Синдикат  запослених у социјалној заштити Републике Србије и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поднели су, преко ресорног министарства, за МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

И Н И Ц И Ј А Т И В У (предлог) за измену висине (повећање) основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама чији је оснивач Република Србија који се односи на запослене у систему социјалне заштите на износ од 4.526,49 рсд. 

Ова иницијатива поднета је у склопу преговора са ресорним министарством што је и био један од штрајакачких захтева нашег Синдиката како би се утврдила ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕНА РАДА (тренутно постоје 4 цене рада у систему социјалне заштите) и како би на време била планирана одговарајућа буџетска средства с обзиром да ће повећање основице за обрачун зарада тражити додатна средства у односу на тренутни ниво трошкова. Наредни корак је „подешавање зарада“ кроз измену коефицијената  како би се реално вредновао рад сваког радника у систему социјалне заштите и како би се отклониле тренутне неравноправности у зарадама. 

Текст иницијативе можете видети кликом на линк испод: 

ИНИЦИЈАТИВА за повећање основице за обрачун зарада у систему социјалне заштите