Вести

Састанак ресорног министра и представника репрезентативних синдиката у систему социјалне заштите

Sindikatzsz - logo

Дана 14.11.2022. године одржан је састанак између гдин-а. Николе Селаковића – министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представника репрезентативних синдиката – Синдиката запослених у социјалној заштити РС и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити.

Данашњи састанак је у свој фокус ставио теме од приоритетног значаја у систему социјалне заштите на којима је Синдикат инсистирао претходних година, а у чијем решавању није направљен никакав помак. Фокус састанка је био на потреби попуњавања упражњених радних места и да се запослени који су у статусу на одређено време запосле на неодређено време, где је и министар Селаковић показао спремност да се ово питање  брже и ефикасније реши и тиме отпочне решавање проблема недовољног броја запослених. 

Током састанака као једна од најважнијих тема је истакнута и потреба отпочињања преговора и закључивање новог Посебног колективног уговора са обавезом да репрезентативни синдикати што пре доставе своје предлоге.  У вези Система обрачуна плата – поновљен је заједнички став репрезентативних синдиката о потреби утврђивања јединствене цене рада, као и Измене уредбе о коефицијентима, јер је неопходан правичнији однос према запосленима у систему социјалне заштите с обзиром да су незадовољни третманом и зарадом. 

Председница Синдиката запослених у социјалној заштити РС Мирјана Вељовић је истакла да млади данас не желе да раде у систему социјалне заштите и да већ због тога имамо огроман проблем природног одлива и прилива радне снаге с чим се сложио ресорни министар истакавши да нико не жели да ради у нашем систему, поготово млади.

Тема састанка је био и проблема решавања статуса здравствених радника у систему социјалне заштите и цене смештаја у установама социјалне заштите, као и имплементације Закона о социјалним картама у центрима за социјални рад. Министар је истакао и потребу бољег функционисања са актерима из локалних самоуправа као битним актерима сарадње.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

Наведени састанак је први у низу састанака. Охрабрује чињеница да је ресорни министар уважио синдикате наводећи да су синдикати важни и да  ће министар подржати све иницијативе, да ће саслушати синдикате и пружити подршку у решавању нагомиланих проблема у систему социјалне заштите.