Вести

СИНДИКАТ ФОРМИРАО ФОНД ЗА НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА

 

Sindikatzsz - logo

Републички одбор Синдиката је на седници одржаној дана 22.02.2023.године донео ОДЛУКУ о формирању фонда Синдиката за новчане позајмице. Новчани фонд Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за новчане бескаматне позајмице се утврђује у износу од  10 процената годишњег буџета Синдиката оствареног од чланарина.  На електронској седници одржаној дана 06.03.2023.године донет је Правилник који регулише поступак остваривања права чланова Синдиката у оквиру овог фонда. 

Правилник-о-фонду-Синдиката-за-новчане-позајмице-06.03.2023.г

Правилником се дефинишу разлози за одобрење позајмице, процедура, висина позајмице и број рата у оквиру којих се позајмица враћа. Стручна Служба Синдиката ће ради лакшег остваривања права израдити потребне обрасце и моделе аката како би чланови Синдиката унапред били упознати са својим правима и обавезама и како би поступак коришћења средстава фонда био ефикаснији.  

Depositphotos_photo_by_Syda_Production