Вести

УПИТНИК – прикупљање података о положају, статусу и условима рада запослених у центрима за социјални рад Републике Србије

 

Sindikatzsz - logo

Синдикат запослених у социјалној заштити РС на иницијативу и предлог Пододбора запослених у центрима за социјални рад  припремио је УПИТНИК за све запослене у Центрима за социјални рад у Републици Србији. Упитник за циљ има прикупљање релеватних података о условима рада запослених у Центрима за социјални рад, а у вези са иницијативом Синдиката запослених у социјалној заштити и предстојећим разговорима, преговорима, заступању радника и контактима са представницима надлежног Министарства. Пожељно је да што више запослених попуни овај упитник како би са што већим узорком имали репрезентативне податке ради даље анализе и изношење ставова и захтева према доносиоцима одлука.

Упитник могу и треба да попуне сви запослени у центрима за социјални рад и није од значаја да ли је неко члан Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије јер су проблеми са којима се сусрећемо исти за све. Разумевајући свакодневне бројне радне обавезе свих нас упитник је конципиран на начин да не одузима пуно времена приликом попуњавања. 

Попуњене упитнике са одговорима можете послати на мејл адресу Синдиката sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs или путем поште на адресу Пожешка бр. 41. Београд. Пожељно је да у очувању анонимности (уколико испитаник/испитаници желе да остану анонимни) групно доставе упитнике по својим установама ( пример. једним мејлом доставити све или део упитника попуњен у оквиру установе или све или део упитника доставити поштом у једној пошљци).

Рок за достављање одговора је 15.11.2021. године.

Синдикат запослених у социјалној заштити РС се унапред захваљује свима који буду учествовали у овом анктирању уз наду да ће што више вас учествовати и дати своје виђење ситуације и положаја радника у центрима за социјални рад. Синдикат запослених у социјалној заштити РС ће у наредном периоду припремити и упитник за колегинице и колеге запослене у установама за смештај корисника,  центрима за породични смештај и усвојење, другим установама и пружаоцима услуга. 

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

ПРЕУЗМИТЕ УПИТНИК: 

Упитник за запослене у ЦСР Републике Србије