Синдикалне организације- чланице Синдиката ЗСЗ

Подаци на дан 31.10.2022.године

СПИСАК СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 1. Центар за социјални рад Ада                              
 2. Центар за социјални рад са дом. одељењем „Христина Маркишић“ Алексинац    
 3. Центар за социјални рад, Апатин  
 4. Центар за социјални рад, Бачка Паланка            
 5. Центар за социјални рад Бечеј
 6. Центар за социјални рад, Бујановац                                
 7. Центар за социјални рад, Деспотовац             
 8. Центар за социјални рад, Грачаница                                
 9. Центар за социјални рад „Дунав“, Инђија
 10. Центар за социјални рад, Јагодина                                        
 11. Центар за социјални рад, Косовска Каменица
 12. Центар за социјални рад „Солидарност“, Крагујевац
 13. Центар за социјални рад, Краљево                            
 14. Центар за социјални рад, Кучево
 15. Центар за социјални рад, Лепосавић
 16. Центар за социјални рад, Лесковац                                
 17. Центар за социјални рад, Мајданпек
 18. Центар за социјални рад, Мали Зворник                             
 19. Центар за социјални рад, Мерошина
 20. Центар за социјални рад Ниш                                
 21. Центар за социјални рад Панчево                              
 22. Центар за социјални рад, Параћин                       
 23. Центар за социјални рад, Пожаревац
 24. Центар за социјални рад, Прибој
 25. Центар за социјални рад, Пријепоље   
 26. Центар за социјални рад, Ражањ                                
 27. Центар за социјални рад, Рума
 28. Центар за социјални рад, Смедерево 
 29. Центар за социјални рад „Сава“, Сремска Митровица 
 30. Центар за социјални рад, Штрпце
 31. Центар за социјални рад, Сврљиг                                
 32. Центар за социјални рад, Оџаци                              
 33. Центар за социјални рад Варварин и Ћићевац
 34. Центар за социјални рад, Власотинце Црна Трава
 35. Центар за социјални рад, Врање                               
 36. Центар за социјални рад, Вршац
 37. Центар за соц.рад „Добрич“,Житорађа                                
 38. Међуопштински центар за социјални рад, Косовска Митровица
 39. Градски центар за социјални рад, Београд
 40. Градски центар за соц.рад Нови Сад
 41. Центар за пор. смештај и усвојење, Ниш
 42. Центар за породични смештај и усвојење, Ћуприја 
 43. Центар за развој услуга социјалне заштите“Кнегиња Љубица“,Крагујевац
 44. Центар за развој локалних услуга, Врање,
 45. Геронтолошки центар, Врбас ,
 46. Геронтолошки центар „Јеленац“,
 47. Геронтолошки центар, Београд
 48. Геронтолошки центар, Бачка Паланка, 
 49. Геронтолошки центар, Јагодина
 50. Геронтолошки центар, Суботица
 51. Геронтолошки центар, Бечеј ,
 52. Геронтолошки центар, Кикинда,
 53. Геронтолошки центар, Крушевац
 54. Геронтолошки центар, Књажевац                                
 55. Геронтолошки центар, Крагујевац                        
 56. Геронтолошки центар, Матарушка Бања
 57. Геронтолошки центар, Младеновац                                                                        
 58. Геронтолошки центар, Лесковац 
 59. Геронтолошки центар Панчево        
 60. Геронтолошки центар, Ниш
 61. Геронтолошки центар, Рума
 62. Геронтолошки центар, Зрењанин
 63. Геронтолошки центар, Шабац
 64. Геронтолошки центар, Сомбор
 65. Геронтолошки центар, Вршац ,
 66. Дом за старе и пензионере, Димитровград
 67. Дом за старе и пензионере, Апатин .                                                                                         
 68. Дом за старе и пензионере, Мол,
 69. Дом за сместај и негу старих лица „Прокупље“, Прокупље
 70. Дом за старе и пензионере, Смедерево ,
 71. Дом за смештај старих лица, Сурдулица
 72. Дом за одрасла и инвалидна лица, Земун,
 73. Дом за смештај одраслих лица, Блаце-Трбуње,
 74. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква,
 75. Завод за васпитање деце и омладине, Београд,
 76. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд
 77. Дом за децу „Јефимија“, Крушевац ,  
 78. Дом за децу и омладину „Душко Радовић“, Ниш  
 79. Завод за васпитање деце и омладине, Ниш
 80. Прихватилиште за децу Београда                    
 81. Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Суботица
 82. Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд
 83. Дом за смештај одраслих лица „Г.Јованчићевић“ Велики Поповац
 84. Дом за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“, Ветерник             
 85. Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце“, Јабука
 86. Дом за лица ментално ометена у развоју, Тутин,
 87. Дом за децу и омладину тешко ометену у Развоју „Кулина“, Кулина,
 88. Дом за децу и младе „Сремчица“, Сремчица
 89. Дом за децу и омладину „Споменак“ Панчевo
 90. Дом за децу и лица ометена у развоју „Др. Никола Шуменковић“, Стамница
 91. Дом за лица ометена у менталном развоју „ОТТХОН“, Стара Моравица,
 92. Дом за душевно оболела лица „1. Октобар“, Стари Лец,
 93. Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара„ Ниш
 94. Стручна служба Синдиката- појединци учлањени директно у Синдикат

Укупан број чланова Синдиката запослених у социјалној заштити РС на дан 31.10.2022.г  је 3865. 

Sindikatzsz - logo