Организација

 1. ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
 • Мирјана Вељовић
 1. РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР: 

ПОДОДБОР  ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:

 • Игор Докнић из Градског центра за социјални рад Београд- председник пододбора,
 • Горица Стојановић из Центра за социјални рад Мајданпек,
 • Момчило Милутиновић из Центра за социјални рад Параћин,
 • Жељко Радаковић из Центра за социјални рад Вршац,
 • Милица Спасенић из Центра за социјални рад Крагујевац,
 • Милан Миленовић из Центра за социјални рад Ниш,
 • Младен Богдан из Центра за социјални рад Кикинда,
 • Зоран Перишић из Центра за социјални рад Лесковац,
 • Јелена Зорић из Центра за социјални рад Града Новог Сада,
 • Рада Дивац из Центра за социјални рад Пријепоље

ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА И ДОМОВИМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРА:

 • Ружица Балтић из Геронтолошког центра Матарушка Бања-председник пододбора,
 • Слађана Ђокић из Дома за старе и пензионере Мол,
 • Драгана Арсић из Дома за смештај старих лица Сурдулица,
 • Нинослав Јаковљевић из Установе за одрасле и старије Лесковац,
 • Зоран Станојевић из Геронтолошког центра Беооград,
 • Александар Терзић из Геронтолошког центра Крушевац,
 • Југослава Топалов из Геронтолошког центра Сомбор,
 • Драгана Јеринић Тошовић из Геронтолошког центра Крагујевац
 • Владимир Шарчевић из Геронтолошког центра Кикинда,
 • Владан Миладиновић из Геронтолошког центра Јагодина.

ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА СМЕШТАЈ ЛИЦА ОМЕТЕНИХ У   РАЗВОЈУ И ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА:

 • Ивица Стевић из Дома за лица ометена у развоју „Др.Никола Шуменковић“ Стамница-председник пододбора,
 • Горан Јаневски  из Дома за лица ометена у развоју“Срце у Јабуци“ Јабука
 • Саша Јовић из Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац
 • Стеван Радовановић из Дома за лица оштећеним видом “Збрињавање“ Панчево
 • Слађана Ристивојевић из Центра за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју Београд
 • Сабрина Матковић из Дома за децу ометену у развоју “Колевка“ Суботица
 • Љиљана Црепуља из Дома за децу Ветерник
 • Драган Фуштић из Установе за децу и младе Сремчиц
 • Милана Почуча из Дома за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ Стара Моравица
 • Енес Чоловић из Дома за лица ментално ометена у развоју Тутин.

ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ И ЗАВОДИМА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ:

 • Горан Стојановић из Завода за васпитање омладине Ниш-председник пододбора,
 • Мелинда Мандић из Дома за децу „Станко Пауновић“ Неготин,
 • Славољуб Николић из Дома за децу „Петар Радовановић“ Ужице,
 • Бојана Меанџија из Прихватилишта за децу Београда,
 • Драган Ценић из Дома за децу „Душко Радовић“ Ниш,
 • Весна Милетић из Дома за децу „Јефимија“ Крушева,
 • Снежана Живаљевић из Завода за васпитање деце и омладине Београд,
 • Татјана Крачун Јанковић из Дома за децу „Вера Радивојевић“ Бела Црква

ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА И У ДРУГИМ ОБЛИЦИМА СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ СОЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

 • Александра Такач из Центра за породични смештај и усвојење Ћуприја- председник пододбора,
 • Душан Стаменковић из Центра за породични смештај и усвојење Ћуприја,
 • Снежана Тасић из Центра за развој локалних услуга Врање,
 • Драган Нешић из Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
 1. ПРЕДСЕДНИШТВО СИНДИКАТА:
 • Мирјана Вељовић- председник синдиката
 • Горан Стојановић- председник пододбора запослених у установама за децу и омладину и заводима за васпитање деце и омладине
 • Александра Такач- председник пододбора запослених у установама и у другим облицима синдикалног организовања ванинституционалне социјалне делатности
 • Игор Докнић- председник пододбора центара за социјални рад
 • Ружица Балтић- председник пододбора запослемних у геронтолошким центрима и домовима за старе и пензионера:
 • Ивица Стевић- председник пододбора запослених у установама за смештај лица ометених у   развоју и душевно оболела лица
 • Мирјана Стојанов- повереник за Војводину
 • Бранкица Стефановић – повереник за централну и западну Србију
 • Оливер Поповић- повереник за регион Косова и Метохије
 • Стефан Јевтић- повереник за Град Београд
 • Милисав Анђелковић- Јужну и источну Србију
 1. НАДЗОРНИ ОДБОР
 • Синиша Пешић- председник
 • Станисава Вулић- заменик
 • Вељко Михић- члан
 • Стана Кљајић- члан
 • Лелица Булутић- члан
 1. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
 • Игор Мандић- председник
 • Словенка Радисављевић – члан
 • Сања Каравелић – члан
 • Љиљана Симeтић Бајић – члан
 • Милош Стевановић – члан