Органи Синдиката

  1. ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЗСЗ: Мирјана Вељовић 
  2. СТАТУТАРНА КОМИСИЈАпредседник Милош Стевановић, Јасна С. Гаковић, Милош Јовановић 
  3. НАДЗОРНИ ОДБОР : председник Синиша Пешић, Лелица Булутић и Словенка Радисављевић 
  4. РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР:
  • ПОДОДБОР ЦЕНТАРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ И ДРУГИХ ПРУЖАОЦА УСЛУГА којег представају три члана РО и то: председник Александра Такач, Драган Нешић , Душан Стаменковић
  • ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД којег представља седам чланова РО и то: председник Милан Миленовић, Бранка Невајдић, Жељко Радаковић, Момчило Милутиновић, Данијела Петровић, Драган Младеновић и Вања Говорко Бешић 
  • ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА И ДОМОВИМА ЗА СТАРЕ којег представља седам чланова РО и то: председник Нинослав Јаковљевић, Драгана Арсић, Владан Миладиновић , Југослава Топалов, Зора Савановић , Милош Михајловић , Никола Пјевац 
  • ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ И ЗАВОДИМА ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦУ И  ОМЛАДИНЕ којег представља пет чланова РО и то: председник Дамир Шеховић, Дејан Благојевић , Снежана Живаљевић, Драган Ценић, Бојана Меанџија 
  • ПОДОДБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ И ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА којег представља седам чланова РО и то: председник Ивица Стевић, Горан Јаневски , Љиљана Црепуља , Александра Денић , Ивана Максимовић , Саша Јовић,  Сабрина Матковић