Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ на две године

Sindikatzsz - logo

Представници репрезентативних синдиката у социјалној заштити-  Синдикат запослених у социјалној заштити РС и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити РС са ресорним министарством закључили су Споразум о продужетку рока важења ПКУ-а за социјалну заштиту на две године односно закључно са 19.04.2026.г

На линку испод можете преузети и пречишћен текст ПКУ за социјалну заштиту закључно са последњим споразумом о продужетку. 

Посебан колективни уговор за социјалну заштиту – пречишћен текст

Синдикат није задовољан чињеницом да се преговорима није дала шанса ни овог пута и поред на време достављене иницијативе за отпочињање преговора. Синдикат ће свакако инсистирати да се ово питање реши без обзира што је продужено трајање ПКУ-а с обзиром да се запосени у систему сусрећу не само са тешким условима рада већ  чињеницом да се ПКУ не примењује ни у постојећем обиму и да су многа права радника угрожена у установама. 

Обавештење чланству, син. организацијама и свим запосленима у социјалној заштити