Вести

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНУ ПКУ-а

објављено

https://www.sindikatzsz.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/misljenjekomisije_minuli-rad.pdf