Вести

Новогодишње поклон честитке за децу чланова Синдиката

Републички синдикат запослених у социјалној заштити обезбедио је поклон честитке- новогодишњи поклон за децу чланова синдиката који у оквиру својих установа нису добили новогодишњи поклон за децу. Примена члана 70. посебног колективног уговора за социјалну заштиту односила се на исплату износа од 3000,00 динара по детету запосленог до 12 година, а која средства су обезбедили Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и установе социјалне заштите. Остаје нејасно како је ПКУ овде обезбедио мања права у односу на Закон о раду који ту границу поставља за децу до 15 година и како нико није кроз примену исправио очигледну незаконитост ове одредбе.

Sindikatzsz - logo

Како би се исправила очигледна неправда Републички синдикат обезбедио је 420.000 динара која су исплаћена на име новогодишњих поклон честитики деци члановима синдиката узраста од 13-15 година, а који нису били обухваћени исплатом од стране својих установа. Укупно 140 деце чланова синдикада добило је поклон честитку од 3000,00 динара.

Depositphotos_photo_by_Syda_Production