Вести

ОДГОВОР КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА ЗА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БОДОВА ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦИ

Комора социјалне заштите обратила се дописом Синдикату запсолених у социјалној заштити Републике Србије у вези Иницијативе Синдиката за продужетак рока за остваривање бодова за обнову лиценци.

Одговор Коморе социјалне заштите можете погледати овде:

ОДГОВОР Коморе социјалне заштите на иницијативу Синдиката

Sindikatzsz - logo