Вести

ПРЕДЛОГ СТАТУТА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Републички одбор Синдиката запослених у социјалној заштити РС на својој 20 седници одржане дана 25.02.2021.г усвојио је ПРЕДЛОГ новог Статута Синдиката. Делегати Скупштине Синдиката ће се на ванредној седници овог органа изјашњавати о наведеном предлогу. Sindikatzsz - logo

Термин одржавања ванредне седнице Скупштине Синдиката биће накнадно утврђен на електронској седници РО чим се стекну услови за одржавање вандредне седнице Скупштине Синдиката. О термину одржавања седнице Скупштине синдиката чланови синдиката биће благовремено обавештени.

ПРЕДЛОГ-СТАТУТА-Синдиката-запослених-у-социјалној заштити РС