Вести

Реакција на извештавање медија

 

Комора социјалне заштите, Асоцијације центара за социјални рад, Удружења стручних радника социјалне заштите, Удружење послодаваца установа социјалне заштите и Синдиката запослених у социјалној заштити, упутили су заједничко саопштење у вези са текстом “За масакр у Лесковцу одговоран је и Центар за социјални рад”, објављеним на порталу „Нове С“ дана 13.05.2020.године. Саопштење вам преносимо у целости…

РЕАКЦИЈА НА ТЕКСТ „За масакр у Лесковцу одговоран је и Центар за социјални рад“

Као представници професионалних удружења у социјалној заштити, дужност нам је да укажемо на приступ извештавања у вези са текстом „За масакр у Лесковцу одговоран је и Центар за социјални рад“, ауторке Милице Чуле, објављеним на порталу „Нова С“ дана 13.05.2020.године.

У наведеном тексту, тенденциозног назива, изнете су непроверене чињенице, кроз преношење мишљења клиничког психолога запосленoг у другој установи, за којег се не наводи на који начин процењује рад друге установе, кроз личну призму, рад са породицом  и сл.

Утврђивање одговорности центара за социјални рад, за које је често поред странака у поступку, заинтересована и општа јавност, утврђује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али и други регулаторни механизми као што је Омбудсман, Повереник за заштиту равноправности .

Природа посла у центрима за социјални рад је веома захтевна и комплексна, и свако паушално изношење чињеница може да доведе јавност у заблуду. Често смо сведоци новинских текстова и прилога у којима се социјална заштита ставља у негативан контекст. Стиче се утисак да је то систем који производи само негативне последице а да су запослени у том систему „нерадници“, „непрофесионалци“, „корумпирани“, “недовољно едуковани“, „људи који отимају децу од родитеља“. Да ли је баш то све тако?

Систем социјалне заштите, као и сваки систем, чак и у много развијенијим земљама, има своје недостатке али и своје добре стране, успехе и постигнућа, о којима се нигде не извештава. Стварајући негативну слику о целокупном систему социјалне заштите, уз изостанак објективног извештавања, у јавности се ствара клима потпуног неповерења у институције. Изношењем непроверених информација често се на терет систему социјалне заштите ставља одговорност и других система (здравства, правосуђа, полиције), па смо тако све чешће сведоци да се једног те истог дана појављују вести у којима се центар за социјални рад оптужује због тога што није изместио децу из неке породице, а испод је вест у којиј се други центар за социјални рад оптужује што је изместио децу из биолошке породице.

У наведеном тексту се спомиње брига о „менталном здрављу“, која ће бити све актуелнија, али она не подразумева ангажовање једног система, већ мултисекторски приступ, где је свакоме делегирана одговорност и овлашћења. Једино на такав начин могуће је пронаћи прави одговор на овако комплексне појаве и пружити подршку појединцима и породицама којима је то потребно, а јавности одмерену и балансирану информацију. Без намере да аболирамо грешке које се дешавају, апелујемо на Вас, као представнике медија, да о темама из области социјалне заштите извештавате објективно и непристрасно, а да извештавање буде поткрепљено чињеницама јер је реч о најосетљивијим питањима једног друштва.

Комора социјалне заштите
Удружење стручних радника социјалне заштите
Асоцијација центара за социјални рад
Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије
Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије