Вести

Саопштење чланству са седнице председништва

објављено

https://www.sindikatzsz.org.rs/wp-content/uploads/2015/10/SAOPSTENJE-CLANSTVU-SA-SEDNICE-PREDSEDNISTVA.pdf