Вести

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ВЕСТИ О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним службама

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

Sindikatzsz - logo

Према саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе Влада Републике Србије усвојила је Предлог измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Изменама се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и студентском стандарду, чија је обрачуната основна плата нижа од износа минималне зараде утврђене за територију Србије.

Синдикат запослених у социјалној заштити РС је небројено пута указивао на исти овај проблем који постоји у систему социјалне заштите што на састанцима са свим министрима који су водили овај ресор у претходним годинама тако и у писаним обраћањима и ургенцијама Председнику Републике и Владе РС. 

Оваквим поступањем још једном је држава показала да се маћехински односи према систему социјалне заштите. Изостављајући систем социјалне заштите и запослене у овом систему који се налазе у истом проблему као и радици система образовања који су овухваћени овим повећањем, само се додатно продубљују разлике и даље доприноси утиску неодговорне политике у оквиру ресора социјалне заштите. 

Синдикат ће захтевати хитно одржавање састанка са ресорним министром како би се коначно предузели конкретни кораци ка решавању проблема система обрачуна плата, повећања плата, недовољног броја радника и закључења новог ПКУ-а.