Вести

У спору против ЗАЈЕДНИЦЕ СИНДИКАТА донета првостепена пресуда у корист СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

У спору поводом утврђивања ништавости одредбе Споразума о приступању Синдиката запослених у социјалној заштити РС бр. 516 од дана 28.06.2017.године и утврђивању да је исти раскинут, дана 10.12.2020.године Други основни суд у Београду донео је првостепену пресуду у корист тужиоца- СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ.Sindikatzsz - logo

У овом спору поводом тужбе Синдиката суд је усвојио тужбени захтев којим је потврђено право Синдиката да раскине наведени споразум с обзиром да је Заједница синдиката то право Синдиката оспоравала позивајући се на одредбу Споразума која је овом пресудом утврђена као НИШТАВА. 

Тужени је изјавио жалбу на првостепену пресуду.

Presuda od 10.12.2020., Sindikat – Zajednica sindikata Srbije