Вести

УПУСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 5 РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

https://www.sindikatzsz.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/UPUSTVO-o-sprovodjenju-izbornih-radnji-za-odrzavanje-5-redovne-Skupstine-Sindikata-zaposlenih-u-socijalnoj-zastiti-Republike-Srbije1.pdf