Вести

Дана 22.02.2023.године одржана седница РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

Sindikatzsz - logo

Дана 22.02.2023. године у Културном центру Чукарица у Београду одржана је прва седница Републичког одбора Синдиката у 2023. години. На седници су сумирани резултати из 2022. године и договорени правци деловања Синдиката у 2023. годину. На седници су усвојени Извештаји о раду као и извештај о материјално финансијском пословању Синдиката за 2022. годину као и План рада и Финансијски план за 2023. годину. Једна од најважнијих одлука са седнице је и формирање новчаног фонда за позајмице члановима Синдиката. Укупан износ расположивих средстава који ће бити оперативан кроз формирани фонд је 10 посто укупног годишњег буџета Синдиката од чланарина. 

На наредној седници која ће бити одржана половином марта РО ће усвојити Правилник о начину остваривања права из фонда за новчане позајмице са пратећим обрасцима који прате овај Правилник. 

1. Извештај о раду за 2022.г

2. ФИН. ИЗВЕШТАЈ СИНДИКАТА за 2022.г

3. План рада Синдиката за 2023.г

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. г

Depositphotos_photo_by_Syda_Production