Вести

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ до 19.04.2024.г

Sindikatzsz - logo

На састанаку одржаном у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања представници ресорног министарства и представници репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији (Синдикат запослених у социјалној заштити РС и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити РС) постигли  су договор око продужетка рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији са продужетком на период од годину дана (до 19.04. 2024.године)

О продужетку ПКУ-а биће сачињен и потписан посебан споразум. 

Синдикат запослених у социјалној заштити није задовољан чињеницом да се ради само о продужетку без могућности измена и побољшања истог имајући у виду да ресорно министарство од почетка није имало стварну намеру да преговара. Синдикати су израдили заједнички предлог новог ПКУ-а и све благовремено доставили на поступање министарству. Пасивност, непостојање намере да се воде преговори и даље побољша положај радника су најблаже речено одлика односа министасртва према Синдикатима и запосленима у систему. Споразум о продужетку ће бити потписан само из разлога да запослени у систему не остану и без ово мало права које имају па макар и на папиру. Синдикат је изразио протест због наведеног, а о даљим корацима и реакцији поводом свега Синдикат ће благовремено обавестити чланство.