Вести

ДОПУЊЕН ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 22.04.2020. године у Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања потписан је Посебан колективни уговор којим је допуњен Посебан колективни уговор за запослене у систему социјалну заштите.

Овом допуном сви запослени у систему социјалне заштите код којих је потврђено постојање вируса COVID-19 као и у ситуацијама где постоји мера изолације/самоизолације због постојања ризичног контакта услед непосредног обављања послова свог радног места, запослени ће имати право на накадну зараде у износу од 100 %.

И поред допуне ПКУ-а за запослене у систему социјалне заштите, Синдикат запослених у социјалној заштити РС и даље ће инсистирати на попуњавању упражњених радних места, једнаком третирању запослених свих профила у систему и потреби озбезбеђивања здравих услова за безбедан рад.

Преузми документ:

ДОПУНА ПКУ-а