Вести

ОБРАЋАЊЕ СИНДИКАТА ПОВОДОМ ИНСТРУКЦИЈЕ О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У УСЛОВИМА ПРОГЛАШЕНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Поводом донете Инструкције о поступању установа социјалне заштите у условима проглашеног ванредног стања изазваног пандемијом обољевања о вируса COVID-19, у заштити деце без родитељског старања бр. 500-01-2/2020-09 од дана 03.04.2020.г СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ обратио се ресорном Министарсву за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У наведеном обраћању скренули смо пажњу Министарству на већ актуелна питања и нека нова отворена овом Инструкцијом.

Синдикат ће и даље пратити даљи развој ситуације у систему социјалне заштите са посебним освртом на права радника и услове рада у отежаним околностима.

Обраћање поводом Инструкције Минрзс