Вести

ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БОДОВА ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦИ УПУЋЕНА РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ И КОМОРИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Синдикат запослених у социјалној заштити РС дана 09.11.2020.године упутио је иницијативу ресорном Министарству и Комори социјалне заштите како би се стручним радницима продужио рок за остваривање бодова за обнову лиценце. Наиме, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, иницијатива је поднета ради заштите интереса стручних радника који из објективних разлога у претходном периоду епидемиолошке кризе која и даље траје нису могли да похађају обуке и реализују друге активности ради остваривања бодова.

ИНИЦИЈАТИВЕ упућене ресорном министарству и Комори социјалне заштите можете погледати овде: 

Иницијатива- Комора социјалне заштите

Допис МИНРЗБС- продужетак рока за остваривање бодова

Sindikatzsz - logo