Вести

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА СИНДИКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Републички одбор на седници одржаној 20.06.2019.године  донео Одлуку о расписивању конкурса за именовање повереника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије за регионе

  • ЦЕНТРАЛНЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ и
  • КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Овом одлуком у складу са чланом 52. Статута утврђени су услови за именовање повереника и то: да има потребна професионална и стручна знања неопходна за успешно обављање послова повереника (послови и функција повереника дефинисани су чланом 52. Статута Синдиката), да је активан члан синдиката,  да је доставио план рада,  да има писано мишљење најмање две синдикалне организације са територије региона за који конкурише и које га подржавају за кандидовање и избор.

Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу Синдиката, ул. Пожешка бр. 41 или електронским путем на мејл адресу синдиката sindikatzsz@www.sindikatzsz.org.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса (закључно са 02.09.2019.г).

Одлука о утврђивању услова zа избор повереника и расписивању конкурса