Вести

РЕШЕЊЕМ ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ОДБИЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Дана 26.07.2019. године по предлогу тужиоца Срете Рауковића, Други основни суд у Београду одбио је предлог за одређивање привремене мере.

Привремена мера, којој је био циљ спречавање даљег рада свих органа синдиката и заступање синдиката према трећим лицима одбијена је јер подносилац предлога није предочио никакве доказе потребне за одређивање привремене мере.

Решење о одбијању предлога за одређивање привремене мере можете видети у линку испод текста.

РЕШЕЊЕ-ПРИВРЕМЕНА МЕРА