Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СИНДИКАТА ДАНА 24.06.2021.г

Sindikatzsz - logo

Председништво Синдиката запослених у социјалној заштити РС на седници одржаној дана 14.06.2021. године као радно тело- организациони одбор за изборну седницу Скупштине Синдиката ЗСЗ, анализирало је достављену документацију Синдикалних организација и на основу утврђеног стања констатовало следеће:

  1. Укупан број Синдикалних организација које улазе у чланство у Синдикат запослених у социјалној заштити РС је 93 (ажурирано 09.06.2021.г). Списак синдикалних организација чланица Синдиката можете видети на линку: списак чланица Синдиката ЗСЗ 
  2.  Број чланова Синдиката ЗСЗ закључно са чланарином уплаћеном у оквиру обустава зарада за април месец 2021 је 3781.
  3.  С обзиром да се Скупштина синдиката формира према делегатском принципу Скупштина Синдиката према броју Синдикалних организација и броју чланова истих може да има највише 130 делегата.  
  4. Анализом документације 1 синдикална организација је доставила документацију на основу које истој не може да се призна право на делегате (2 делегата) и достављене предлоге за органе синдиката. 
  1.