Вести

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ (РАСПИСИВАЊУ) ИЗБОРА И УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ


Sindikatzsz - logo

Скупштина Синдиката запослених у социјалној заштити РС је на седници одржане дана 14.05.2021. године донела ОДЛУКУ о спровођењу (расписивању) избора за све органе Синдиката. Одлука се објављује најмање 30 дана пре дана избора на интернет страници Синдиката. Изборна седница Скупштине заказана је за 24.06.2021.године.

Одлука о спровођењу (расписивању) избора за све органе Синдиката

Председништво синдиката као организациони одбор припремио је УПУТСТВО за спровођење изборних радњи на нивоу синдикалне организације у вези избора делегата и предлога за органе синдиката и примере одлука. Рок за достављање комплетне документације по упутству је 09.06.2021.године.

Обавештење- УПУТСТВО за спровођење изборних радњи

ПРИМЕРИ ОДЛУКА ЗА ДЕЛЕГАТЕ И КАНДИДАТЕ ЗА ИЗБОР У ОРГАНЕ СИНДИКАТА