Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ синдикалним организацијама поводом недостатка средстава за исплату примања из радног односа за здравствене раднике у систему социјалне заштите

Поводом актуелног проблема исплате плата, накнада трошкова и других примања из радног односа здравствених радника запослених у систему социјалне заштите у установама за смештај корисника Републички синдикат запослених у социјалној заштитити иницирао је састанак са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  Састанак са представницима ресорног министарства и Новог синдиката одржан је дана 12.02.2020. године.

Иницијативу и извештај са састанак можете видети на линковима испод:

  1. Иницијатива
  2. Обавештење за синдикалне организације

 Након одржаног састанак дана 14.02.2020.године Републички синдикат обратио се Републичком фонду за здравствено осигурање са захтевом да Управни одбор РФЗО измени Одлука о износу средстава даваоцима здравствених услуга за 2020. годину у делу средстава за установаме социјалне заштите за 2020. годину и да се сва средства искористе за ову намену и да се након измене одлуке приступи потписивању анекса уговора о обезбеђивању и финансирању здравствене заштите, које има закључене са установама социјалне заштите као пружаоцима услуга здравствене заштите за 2020. годину.