Вести

ОДРЖАНА XI СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС

Дана 27.07.2018. године просторијама Дома за смештај старих лица МОЛ са почетком у 13 часова одржана је 11. седница Републичког одбора Синдиката запослених у социјалној заштити РС. Седници је присуствовало 25 од укупно 45 чланова Републичког одбора. На седници РО верификоване су одлуке пододбора о кооптирању нових чланова и разматрана је актуелна ситуација у социјалној заштити са посебним фокусом на предлог платних разреда запослених у социјалној заштити и предлогу измена и допуна Закона о социјаној заштити. С тим у вези РО формирао је Радну групу у саставу Мирјана Вељовић -председник синдиката, Сузана Јовановић- ЦСР Панчево, Веселин Мујовић – ГЦ Крагујевац, Станојко Цветковић – Дом за смештај одраслих лица Кулина, Горан Стојановић – Завод за васпитање омладине Ниш, Александра Такач – ЦПСУ Ћуприја, Ружица Балтић – ГЦ Матарушка Бања, Цвета Трифуновић – Центар за СДБ деце и омладине ометене у развоју Београд, Марија Грбић – Завод за васпитање деце и омладине Београд, Андрија Симовић – председник Надзорног одбора и Стефан Јевтић – повереник за регион Београд. Наведена радна група формирана је са задатком да изврши анализу предлога платних група и платних разреда за систем социјалне заштите, анализира предлог измена и допуна Закона о социјалној заштити и размотри измене и допуне правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне заштите те да своје коментаре у вези предложених решења достави ресорном министарству.

Републички одбор донео је и одлуку о именовању ДУШИЦЕ ГУСНИЋ ЂИНОВИЋ, дипл. социјалног радника, запослене у ЦСР Косовска Митровица за повереника региона Косово и Метохија, одлуку о именовању СТЕФАНА  ЈЕВТИЋА, дипл. правника запосленог у Центру за заштиту одојчади, деце и омлaдине Београд, за повереника региона Београд и одлуку и именовању МИРЈАНЕ МИЛОВАЦ СТОЈАНОВекономисте, запослене у ГЦ Бачка Паланка за повереника региона Војводина.  Одлуком РО расписан је и конкурс за избор повереника за регион јужна и источна Србија пошто је претходно разрешен повереник Никола Лазаревић.

Чланови РО обавештени су и о постојању лажног фејсбук налога на којем се злоупотребљава име синдиката и лого синдиката уз непримерен садржај и објаве. Синдикат се ограђује од овакве фејсбук странице јер иста није званична презентција синдиката. Председница синдиката обавестила је чланове РО да ће штитећи интерес синдиката против власника овог фејсбук налога поднети кривичну пријаву.

На крају седнице усвојен је и извештај председника организационог одбора о организацији 18. сусрета запослених у социјалној заштити РС Милисава Анђелковића.