Вести

ПРЕПОРУКА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ О КОРИШЋЕЊУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2019.г и 2020.г

Дана 15.12.2020.године ВЛАДА РС донела је ЗАКЉУЧАК 05 број 131-10296/2020 објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 151/2020 од 15.12.2020. године којим се послодавцима- установама социјалне заштите даје препорука да се продужи рок односно период када запослени могу да користе годишњи одмор за 2019.г и 2020.г.

Sindikatzsz - logo

С тим у вези послодавцима се препоручује да омогуће да запослени искористе припадајући годишњи одмор за 2020. годину и то први део у трајању од две радне недеље, у континуитету, закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2022. године. Порепорука је и да послодавци омогуће и продуже рок за коришћење перосталог дела годишњег одмора за 2019.г закључно са 30.06.2021.године, а пре коришћења одмора за 2020.г

Иако је Закон о раду јасан када је у питање коришћење годишњег одмора, послодавци односно установе социјалне заштите сада имају основ да  запосленима који нису могли да искористе годишњи одмор због епидемиолошке ситуације и рада у нехуманим условима да омогуће запосленима флексибилнији режим коришћења годишњег одмора. Према тумачењу Синдиката појам установе социјалне заштите из овог Закључка има исто значење као и појам установе социјалне заштите односно послодавца из члана 2. ПКУ за социјалну заштиту јер би свако друго тумачење доводило до дискриминације и прављења  разлике између запослених.

Преузмите Закључак Владе:

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РС (05 broj 131-10296_2020)