Вести

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ДОНЕО НОВИ ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

На седници Републичког одбора одржане дана 17.12.2019.године Републички одбор Синдиката запослених у социјалној заштити донео је нови ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Овим Правилником уређује се начин стицања средстава фонда солидарности, начин коришћења средстава и поступак остваривања права на коришћење средстава фонда солидарности од стране чланова Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије. Правилником се јасно дефинишу ситуације у којима се стиче право на солидарну
помоћ, поступак остваривања права који подразумева директно обраћање Сидникату запослених у социјалној заштити РС, а не преко матичних синдикалних организација као што је то било предвиђено претходним Правилником.
Правилником је предвиђена и исплата солидарне помоћи која се исплаћује директно члану сидниката који остварује ово право, а не посредством синдикалних организација.

Преузимите правилник: